Regjeringen utsetter ny barnehagelov og skal utrede noen spørsmål grundigere

Barnehageloven legges fram til neste år, og regjeringen skal videreutrede spørsmålet om selvstendige rettsubjekt. 

Publisert

Arbeidet med ny barnehagelov pågår for fullt i departementet. Egentlig var planen at den skulle legges fram for Stortinget før jul, men nå varsler statsråd Jan Tore Sanner at den først vil bli lagt fram på nyåret.

– Siden det har vært nødvendig å ta seg tid til å innhente et bredere kunnskapsgrunnlag om pensjon, har arbeidet med å følge opp høringen også tatt noe mer tid. Lovproposisjonen vil derfor bli lagt frem for Stortinget tidlig i 2020, og ikke før nyttår som tidligere varslet, skriver Sanner i et svar til stortingsrepresentant og partifelle Kent Gudmundsen (H).

I samme svar opplyser statsråden at departementet nå skal se nærmere på spørsmålet om private barnehager skal organiseres som selvstendige rettssubjekt.

Universitetslektor og statsautorisert revisor, Geir Håland, har i et innlegg i Dagens Næringsliv slått fast at et forslag om å tvinge alle private barnehager til å organisere seg som selvstendige aksjeselskap vil koste barnehagesektoren et sted mellom 100 og 150 millioner kroner årlig.

Kent Gudmundsen har spurt statsråden om regjeringen ser nærmere på å utvide rapporteringen i BASIL, som et alternativ til at alle barnehager skal organisere seg som selvstendige selskap.

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H).
Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H).

Statsråden svarer at han er opptatt av å ikke innføre reguleringer som griper unødig inn i de private aktørenes organisasjonsfrihet, og som påfører økte administrasjonskostnader, dersom de ønskede målsetningen kan oppnås med mindre inngripende virkemidler.

– På bakgrunn av høringsinnspillene ønsker vi derfor å få belyst alternativer til departementets forslag om å innføre krav om at alle private barnehager må organiseres som et eget rettssubjekt.

– Departementet vil sette ut et oppdrag som skal undersøke i hvilken grad utvidet BASIL-rapportering kan ivareta de samme hensynene, og eventuelt foreslå alternativer som kan utgjøre egnede alternativer til departementets forslag. Etter at en slik utredning foreligger vil departementet vurdere spørsmålet på nytt, og komme tilbake til Stortinget.

LES HELE SVARET HER (ekstern lenke) 

Powered by Labrador CMS