Reagerer: Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, reagerer på at regjeringen ikke tar hensyn til at PBL mener at faktagrunnlaget de bygger deler av den nye barnehageloven på er feil.
Reagerer: Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, reagerer på at regjeringen ikke tar hensyn til at PBL mener at faktagrunnlaget de bygger deler av den nye barnehageloven på er feil.

Regjeringen mener de har rett. Det får Anne Lindboe til å reagere

Regjeringen mener beregningsgrunnlaget de bruker for pensjon er riktig. Private Barnehagers Landsforbund reagerer. 

Publisert

Sagaen om pensjonsberegninger i private barnehager er langt fra over. Det har vært et av de store stridstemaene under regjeringens arbeid med ny barnehagelov. Kort fortalt er det beregningsgrunnlag og metoder det strides om. På den ene siden er departementet og regjeringen, som mener at de har rett. De viser til rapporter fra Telemarksforskning og BDO i sin argumentasjon. Regjeringen mener rapportene viser at private barnehager er overfinansiert når det kommer til pensjonstilskudd. Nærmere bestemt skal barnehagene til sammen ha fått én milliard for mye.

På den andre siden er arbeidsgiverorganisasjonen PBL (Private Barnehagers Landsforbund). De er uenige i departementet og regjeringens tallgrunnlag. De har fått utarbeidet en egen rapport fra aktuarfirmaet Lillevold & Partners, som har kommet fram til et annet resultat.

Regjeringen legger til grunn at private barnehager har gjennomsnittlige pensjonskostnader på 7,7 prosent av kommunal lønnskostnad. Dette fremkommer av rapporten til Telemarksforskning. Rapporten fra aktuarfirmaet Lillevold & Partners, laget på oppdrag fra PBL, konkluderte med at de reelle pensjonskostnadene, i et representativt utvalg på 255 PBL-barnehager, er 10,7 prosent pluss kostnader til AFP. For barnehager med PBL-tariff utgjør kostnadene til AFP ytterligere 0,8 prosent i 2018.

Dette utgjør 11,5 prosent for barnehager i PBLs tariffområde. Det er imidlertid lavere enn pensjonstilskuddet som i dag utgjør 13 prosent av kommunal lønnskostnad.

– Korrekt

Fredag uttalte statssekretær Julie Midtgarden Remen følgende til barnehage.no:

– Vi tar innspill fra sektoren på alvor, og har derfor bestilt og mottatt en ny rapport om pensjon, og bestilt en rapport om selvstendige rettssubjekt. Nå viser den nye rapporten fra BDO at tallene vi la til grunn om pensjon i høringen er korrekt.

– Det har kommet kritikk fra enkelte hold knyttet til beregningsgrunnlag og metodikk i forbindelse med pensjonsspørsmålet. Føler statsråden seg trygg på at det tallgrunnlaget som regjeringen vil legge fram for Stortinget kommer til å være riktig?

– Vi mener at beregningsgrunnlaget for pensjon som ble brukt i høringen er korrekt. Det viser også den nye rapporten fra BDO. Det er en styrke at to uavhengige analysemiljøer kommer fram til samme resultat, sa hun.

– Reagerer

Det får administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, til å reagere:

– Det er vi veldig uenig i, og vi syns det er bekymringsfulle signaler som regjeringen her sender. Det virker som at de allerede har bestemt seg for å kutte i pensjonspåslaget. Det er ingenting som er nytt i BDO-rapporten som kan brukes til å underbygge påstanden fra Telemarksforsknings rapport om at private barnehager er overfinansiert med én milliard kroner.

 Hun vil nå be om et møte med departementet.

 – De må gjennomgå kunnskapsgrunnlaget sitt og forklare oss hvordan de har kommet fram til resultatet. For vi er dypt uenig. Det nytter ikke å få en ny aktør til å reprodusere det samme som første aktør gjorde. Det gjør ikke svaret mer riktig.

– Men det er vel mulig at det er  PBL som tar feil i sine beregninger?

– Nei. Vi forholder oss til Lillevold & Partners, som er et av landets fremste aktuarmiljøer. De sier i sin rapport at Service Cost (enkelt forklart: verdien av årets pensjonsopptjening, journ.anm.) er et godt utgangspunkt for å måle den stabile pensjonskostnaden over tid. Metoden som Lillevold & Partners har brukt er en anerkjent og god metode for å beregne hva pensjon i private virksomheter egentlig koster. Så ser jeg nå at kostnadsnivået trekkes i tvil. Og det er uheldig, sier hun.

– Vanskelig situasjon

Lindboe sier at hun hadde håpet at regjeringen var en støttespiller for private barnehager, og at de ville sørge for at den nylige inngåtte pensjonsavtalen med fagforeningene ville bli finansiert videre.

– Konsekvensen, hvis de velger å kutte i pensjonspåslaget, er at man risikerer å sette barnehagene i en svært vanskelig situasjon. Først kom bemanningsnormen som ikke er fullfinansiert, så skal de ta av pensjonspåslaget. Hva blir det neste? Skal man kutte midler til vikarbruk siden private barnehager har lavere sykefravær enn de offentlige? Vi har gjentatte ganger bedt regjeringen se på hele finansieringssystemet. Men det virker som at de er mer opptatt av å se på enkeltelementer hvor det kan være marginer å hente.

Martin Henriksen (Ap) uttalte, til barnehage.no før helgen, at departementets og statsrådens arbeid med barnehagesektoren er venstrehåndsarbeid, er dette en oppfatning PBL deler?

 – Vi oppfatter ikke at de tar kunnskapsgrunnlaget vi bringer til torgs på alvor. Vi påpeker feil, men ser samme feil i neste runde. Det imponerer ikke akkurat. Så kan man krangle om hvorvidt sektoren er overfinansiert, men spørsmålet er nå om man ønsker en videre privat barnehagesektor. Realiteten er at bemanningsnormen er underfinansiert, de økonomiske tilskuddene i kommunene øker knapt, og vi står nå over for et potensielt kutt i pensjonstilskudd. Det har allerede kommet private barnehager som opplyser at de ikke har driftsgrunnlag lenger. Jeg vil råde regjeringen til å sette på bremsen, og ikke gjøre noe drastisk før man ser på hele sektoren.

Powered by Labrador CMS