Arbeiderpartiets Martin Henriksen.
Arbeiderpartiets Martin Henriksen.

Martin Henriksen om Sanners arbeid med barnehagefeltet:
– Venstrehåndsarbeid

Fremleggelsen av regjeringens forslag til ny barnehagelov for Stortinget er utsatt igjen. Det får Martin Henriksen (Ap) til å reagere.

Publisert

Regjeringens forslag til ny barnehagelov skulle i utgangspunktet legges fram i løpet av høsten, så kom meldingen at den skulle legges fram før jul. Siste melding fra departementet er at saken er utsatt til neste år. Det fremgikk i et svar fra statsråd Jan Tore Sanner (H) på et spørsmål som hans partifelle, Kent Gudmundsen, stilte.

Dårlig grunnlagsarbeid

Utsettelsen får Martin Henriksen (Ap) til å reagere. Han mener det er synd at det har tatt så lang tid å få avklaring på de viktige spørsmålene som regjeringen har hatt på høring.

– At de nok en gang må utsette framleggingen, viser at det var gjort et dårlig grunnlagsarbeid i utgangspunktet. At regjeringen nå må revurdere sine egne forslag når det gjelder pensjon, og reguleringer som selvstendige rettsobjekt, viser at de burde ha lyttet bedre til sektoren før de i det hele tatt sendte lovforslaget på høring, sier han, og fortsetter:

– Det er bra at regjeringen denne gang innser at det er lurt å ta seg bedre tid når det er så mye usikkerhet i forslaget deres, men dette viser at de burde ha gjort en bedre jobb fra starten av. Dette viser også at barnehage er venstrehåndsarbeid for Kunnskapsdepartementet og Jan Tore Sanner, sier han.

Statsråden forklarte årsaken til utsettelsen med at det  har vært nødvendig å ta seg tid til å innhente et bedre kunnskapsgrunnlag om pensjon, noe som førte til at arbeidet med å følge opp høringen tok mer tid:

– Lovproposisjonen vil derfor bli lagt frem for Stortinget tidlig i 2020, og ikke før nyttår som tidligere varslet, skriver Sanner i et svar til stortingsrepresentant og partifelle Kent Gudmundsen (H).

I samme svar opplyser statsråden at departementet nå skal se nærmere på spørsmålet om private barnehager skal organiseres som selvstendige rettssubjekt.

Pensjon

En av de store stridstemaene i arbeidet med ny barnehagelov har vært beregning av pensjonstilskudd.

Da saken først ble sendt ut på høring, indikerte en rapport fra Telemarksforsking at private barnehager fikk én milliard mer i pensjonstilskudd enn hva de bruker. Private Barnehagers Landsforbund var ikke enig i beregningene, og innhentet en rapport fra Lillevold & Partners, som viste et helt annet bilde. Kunnskapsdepartementet bestilte da en ny rapport fra BDO, den ble offentliggjort i forrige uke.

Da rapporten ble kjent sa administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, følgende til PBLs egen nettside:

– Departementet har bidratt til at det har festet seg et inntrykk av at private barnehager får én milliard mer i pensjonstilskudd enn det barnehagene bruker på pensjon for de ansatte. Men dette er ikke riktig, noe som ble bekreftet i en rapport fra Lillevold & Partners tidligere i år. Kunnskapsdepartementet har, på bakgrunn av en rapport fra Telemarksforskning, presentert et bilde av pensjonskostnadene i private barnehager som ikke riktig. De nye rapportene fra BDO endrer ikke på dette: Metodesvakhetene i regjeringens opprinnelige pensjonsrapport får pensjonskostnadene i private barnehager til å fremstå som flere hundre millioner kroner lavere enn de i realiteten er, sa Lindboe.

– Faktagrunnlaget må være på plass

Statssekretær Julie Midtgarden Remen.
Statssekretær Julie Midtgarden Remen.

Martin Henriksen på sin side er klar på at et minimumskrav til et viktig lovarbeid er et tallgrunnlag man ikke kan bestride.

– At man her har sendt utredninger frem og tilbake mellom sektoren og departementet er merkelig å se på. En statsråd er veldig vant til at interesseorganisasjoner kan være uenig i det man foreslår politisk. Men det er sjeldnere, og langt mer alvorlig, at det stilles store spørsmål ved hele faktagrunnlaget regjeringen baserer forslagene sine på. Det viser nok en gang at regjeringen burde ha gjort en langt bedre jobb før de i det hele tatt sendte loven på høring. Selve grunnregelen for en statsråd må være at faktagrunnlaget er på plass.

– Tror du det blir nok en utsettelse, eller vil proposisjonen bli lagt fram på nyåret?

– For å være helt ærlig vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Vi trodde at vi allerede skulle være i gang med å behandle saken i Stortinget. Jeg har bare en klar oppfordring til Sanner, og det er å prioritere arbeidet med reguleringene, få på plass et riktig faktagrunnlag, og å legge fram saken til Stortinget.

God jobb

Statssekretær Julie Midtgarden Remen mener det er gjort en god jobb med høringsnotatet som ble sendt ut.

–  Vi har bestilt et omfattende og oppdatert kunnskapsgrunnlag i arbeidet, i alt 10 rapporter. I tillegg har vi hatt en rekke møter med sektoren hvor vi har fått mange innspill til utfordringer vi bør løse i dagens barnehagesektor.  Vi er opptatt av å utforme et regelverk som står seg over tid, og som sikrer at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Samtidig må private barnehager ha en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig overskudd til å sikre stabil og forutsigbar drift og mulighet til å gjøre nødvendige investeringer i barnehagen. Forslagene vi har hatt på høring skal legge til rette for et reelt mangfold av barnehager, gi gode driftsvilkår for ulike typer eiere og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, sier hun.

Remen mener påstanden fra Henriksen om venstrehåndsarbeid ikke har rot i virkeligheten

–  For regjeringen er det viktig å sikre at de private barnehagene opplever forutsigbarhet i rammebetingelsene. Vi har derfor avvist en rekke av venstresidens forslag som vil gjøre det vanskeligere for private barnehager.  Vi tar innspill fra sektoren på alvor, og har derfor bestilt og mottatt en ny rapport om pensjon, og bestilt en rapport om selvstendige rettssubjekt. Nå viser den nye rapporten fra BDO at tallene vi la til grunn om pensjon i høringen er korrekt. Jeg håper derfor at Henriksen snart vil diskutere forslagene til regelverksendringer.

– Det har kommet kritikk fra enkelte hold knyttet til beregningsgrunnlag og metodikk i forbindelse med pensjonsspørsmålet. Føler statsråden seg trygg på at det tallgrunnlaget som regjeringen vil legge fram for Stortinget kommer til å være riktig?

– Vi mener at beregningsgrunnlaget for pensjon som ble brukt i høringen er korrekt. Det viser også den nye rapporten fra BDO. Det er en styrke at to uavhengige analysemiljøer kommer fram til samme resultat, sier hun.

Powered by Labrador CMS