Politisk rådgiver i Kunnskapdepartementet, Magnus Thue.
Politisk rådgiver i Kunnskapdepartementet, Magnus Thue.

Forsvarer omstridt lovforslag

– Vi ønsker en barnehagelov som sikrer barnas rettsikkerhet, sier rådgiver Magnus Thue i Kunnskapdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

 Det stormer rundt Kunnskapsdepartementet (KD) og deres forslag til endringer i barnehageloven denne uka. Flere protestaksjoner er opprettet på nett og en rekke høringssvar kommer i retur med innsigelser.

Blant annet er punktet om dokumentasjon og innhenting av barns personopplysninger uten foreldres samtykke, en vanskelig pille å svelge for mange.

KD på sin side, mener at de på denne måten styrker barns rettigheter.

Les også: Kan innhente informasjon om barnet uten foreldres samtykke.

Sikrer barns rettigheter

– Kritikerne vil ha det til at foreldrene fratas sine rettigheter ved at personopplysninger kan innhentes uten deres samtykke. Er dette en reel frykt?

– Vårt utgangspunkt har vært at vi ønsker en lov som bedre sikrer barnas rettsikkerhet enn i dag. Det har lenge vært et behov i sektor for at det tas tak i denne problemstillingen, og har vært omtalt i to tidligere stortingsmeldinger om barnehager som kom under den forrige regjeringen, sier politisk rådgiver i KD, Magnus Thue, og legger til:

– Derfor har vi tydeliggjort barnehagens plikt til å dokumentere de opplysningene som er nødvendige for å kunne gi barna et godt pedagogisk tilbud. Men samtidig settes klare grenser for hvilke personopplysninger barnehagen kan samle inn om barna.

– Vi har fått mange innspill i høringsrunden, og de innspillene vil vi vurdere nøye i vårt videre arbeid med endringene, sier Thue.

Les også: 46.500 barn får billigere barnehage.

Ønsker innspill

– Har dere rådført dere med fagpersoner eller barnehagelærere før det endelige forslaget ble offentliggjort?

– Fagpersoner i direktoratet og i Kunnskapsdepartementet har selvsagt bidratt under utarbeidelsen av forslaget. For øvrig er jo hensikten med en høring er nettopp å få innspill fra sektoren. De vil vi vurdere nøye i det videre arbeidet med lovendringene før de legges frem for Stortinget.

– Enkelte frykter forslaget åpner for mer kartlegging. Hva mener dere om det?

– Vi har ikke foreslått obligatorisk kartlegging av alle barn, og vi legger ingen føringer på omfang eller hvilke metoder barnehagen skal benytte seg av i dokumentasjons- og vurderingsarbeidet. Det er helt opp til den enkelte barnehage å ta sin faglige vurdering av dette.

Les også: Ber regjeringen trekke lovforslag om tilsyn.

Eierne har det rettslige ansvaret

– Hvorfor er det barnehageeier som skal velge kartleggingsverktøy? De har sjelden det pedagogiske ansvaret.

– En god barnehageeier vil samarbeide med styrer og barnehagelærerne i sitt arbeid med dokumentasjon og vurdering. I mange tilfeller vil eierne også delegere dette valget til styrer og pedagogisk leder. Men når vi lager et regelverk med rettigheter og plikter, må noen ha det rettslige ansvaret. Det ansvaret har vi foreslått at eierne skal ha, enten det er en kommune eller private som eier barnehagen. avslutter Thue.

Powered by Labrador CMS