Den aktuelle barnehagen ligger på Heimdal i Trondheim. Kart: Googlemaps
Den aktuelle barnehagen ligger på Heimdal i Trondheim. Kart: Googlemaps

Barnehage i Trondheim risikerer å måtte stenge - kommunen fører tilsyn etter flere bekymringsmeldinger

Trondheim kommune er bekymret for barnas sikkerhet. Barnehageselskapet omtaler hendelser som uakseptable, men mener det ikke dreier seg om systemsvikt.

Publisert

- Det som går igjen i flere av bekymringsmeldingene er at barn gråter uten at ansatte griper inn, barn slåss eller er i konflikt uten at ansatte griper inn, ansatte ikke alltid har oversikt over hvor barna er, og at kommunikasjonen fra ledelsen er for dårlig.

Det sier leder for fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Ros-Mari Berre, til Adresseavisen.

Trondheim kommune gjennomfører denne uka tilsyn i Gnist Trøa barnehage. 

Etter et tilsyn i februar i år, på bakgrunn av en bekymringsmelding fra PPT på Heimdal og en klage fra foreldre, konkluderte Trondheim kommune med at barnehagens drift ikke er i tråd med barnehagelovens krav knyttet til omsorg, lek, læring, danning, utvikling og pedagogisk kompetanse. 

Barnehageeieren fikk da frist til 1. oktober med å sikre forsvarlig drift.

Bekymret for barnas sikkerhet

- Da vi fortsatte å få henvendelser også etter pålegget kom i vår, ble vår bekymring forsterket til også å omfatte barnas sikkerhet, sier rådgiver ved fagenheten, Ragnhild Granskogen, til Adresseavisen.

Kommunen har gjennomført tilsyn i barnehagen denne uka, og Adresseavisen skriver at den i neste uke risikerer et vedtak om stenging.

Flere av foreldrene Adresseavisen har snakket med, refererer til hendelser der barn har vært uten oppsyn, og i noen tilfeller funnet utenfor barnehageområdet av voksne. Også kommunen har fått henvendelser om slike hendelser.

Markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen, sier til Adresseavisen at Gnist har tellerutiner og organisering som skal sikre at dette ikke skjer.

- Dersom det skulle forekomme, så er det uakseptabelt, men ikke en systemsvikt, sier Børre Andreassen til Adresseavisen.

- Konstruktiv dialog

Han forklarer at Gnist barnehager nå vil sette i verk tiltak for å styrke kommunikasjonen med foreldrene. Selskapet vurderer også flere tiltak for å styrke kvaliteten i tilbudet, blant annet økt bemanning.

Overfor barnehage.no viser Børre Andreassen til sine uttalelser til Adresseavisen.

"Vi har fantastiske medarbeidere som jobber knallhardt i en tøff periode. Vi er i en konstruktiv dialog med kommunen og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt," skriver han i en sms.

Powered by Labrador CMS