Nei til endringer.
Nei til endringer.

- Kartlegging er viktig!

Hvert enkelt barn fortjener å bli sett. Men hvem skal bestemme hvordan vi skal se, når vi skal se, og hva vi skal se etter?

Publisert Sist oppdatert

Ada Jobber som barnehagelærer. Magefølelsen etter dagen er god. Hun har brukt god tid på å observere Jonas, Line og Kari. Som barnehagelærer har Ada kompetanse på ulike observasjonsverktøy. Som profesjonsutøver kan hun per i dag fritt velge hvilke metoder som kan avdekke ulike vansker.

Jonas er fem år og sliter med å få innpass i gruppa. Han sitter for seg selv. Gjør han det etter eget ønske eller mangler han lekekompetanse? Til hjelp i sitt arbeid med å observere Jonas, velger Ada bruk av observasjonsmetoden sosiogram. Tiltaket blir blant annet lekegrupper tett oppfulgt av barnehagelærer.

Line på fire år viser tydelig med kroppsspråk at hun ikke har det bra. Hun sitter også for seg selv. En barnehagelærer har vært i dialog med foreldre og de vet at de er i krise på grunn av samlivsbrudd. Ada skjønner at et kartleggingsverktøy ikke vil hjelpe. Her gjelder tid og rom for å snakke med Line. Hjelpe henne å sette ord på det som er vanskelig. Opparbeide trygghet og tillit. Samtalen følges opp med nært samarbeid med foreldre.

Kari på fem år ble adoptert som toåring. Hun er ei glad jente som bruker kroppsspråket for å uttrykke seg. Ada observerer at Karis verbale språkvansker går utover jentas selvbilde, fordi hun ikke får til å kommunisere med sine jevnaldrende.

Ada velger to verktøy for å sikre at alle områder kartlegges. Hun bruker «TRAS» og «Alle med». Resultatet fører til henvisning til PPT for spesialpedagogiske tiltak. I løpet av dagen har barnehagelæreren brukt fire ulike kartleggingsmetoder. Alle disse barna fikk god hjelp, fordi de hadde en lærer som kjente dem godt og som gjennom sin kompetanse og faglige skjønn kunne vurdere hva hver enkelt av dem hadde behov for.

Hva ville skjedd med Jonas, Line og Kari hvis barnehageeier hadde pålagt Ada å bruke et bestemt program, verktøy eller kartleggingsmetode?

Vi registrerer at Kunnskapsdepartementet har utsatt behandlingen av forslag om endringer i barnehageloven angående eiers rett til å velge hvilke verktøy og metoder barnehagen skal bruke. Det er vi glade for og vi håper det betyr at regjeringen har lyttet til profesjonen, slik at retten til å velge metoder og kartleggingsverktøy fortsatt skal ligge hos dem som kjenner barna best og som har den nødvendige kompetansen, nemlig styrerne og barnehagelærerne.

Utdanningsforbundet Nordland
Kontaktforum barnehage
Powered by Labrador CMS