Datatilsynet frykter at den nye barnehageloven vil svekke foreldrenes rettigheter.
Datatilsynet frykter at den nye barnehageloven vil svekke foreldrenes rettigheter.

Datatilsynet dypt uenig i barnehagelovforslag

Datatilsynet mener forslaget til ny barnehagelov vil virke mot sin hensikt og dermed svekke barns personvern og foresattes rett til å ivareta barnas interesser.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte i november 2014 sitt forslag til endringer i barnehageloven på høring. Forslaget innebærer blant annet at foreldrene mister både rett til å nekte testing av barna og til å få bli orientert om slik kartlegging av barnas ferdigheter.

Datatilsynet er ikke nådige i sin høringsuttalelse.

– Det er en radikal utvidelse og omdefinering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering. Dersom KD vil innføre måling av ferdigheter i barnehagen må de være åpne om dette og sørge for en åpen debatt om temaet, heter det i uttalelsen.

Les også: Foreldre vil ha matpakkefri barnehage.

De er enige med KD i at det eksisterer problemer og at disse må løses, men der er det slutt på enigheten:

– Vi kan ikke se at forslaget bidrar til å løse utfordringene.

Powered by Labrador CMS