Det totale antallet som har fått tilbud om studieplass på barnehagelærerutdanningen er 4.543 i år, mot 4.378 i 2018 - en økning på 3,8 prosent. Bildet er av DMMH i Trondheim.
Det totale antallet som har fått tilbud om studieplass på barnehagelærerutdanningen er 4.543 i år, mot 4.378 i 2018 - en økning på 3,8 prosent. Bildet er av DMMH i Trondheim.

149 flere plasser til barnehagelærerutdanningene

Det er i alt 2.680 studieplasser ved landets barnehagelærerutdanninger det kommende skoleåret.

Publisert

4 542 søkere satte barnehagelærer på førsteplass foran vårens opptak til høyere utdanning - en økning på 6,8 prosent fra i fjor, eller 291 flere søkere. Det er også blitt flere studieplasser ved barnehagelærerutdanningene: 

Mens det i fjor var 2.531 studieplasser landet rundt, er det i år 2.680 plasser ved studiene landet rundt, ifølge et faktanotat fra Samordna opptak. 

Det totale antallet som har fått tilbud om studieplass på barnehagelærerutdanningen er
4.543 i år, mot 4.378 i 2018 - en økning på 3,8 prosent. 

Totalt har 11 377 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Det er en økning fra i fjor. I tillegg har lærerutdanningene samlet fått flere kvalifiserte søkere.

– Jeg er særlig glad for at flere enn i fjor får tilbud om plass på lærerutdanningene rettet mot de yngste barna. Skal vi lykkes med tidlig innsats i skolen, og gi alle barn like muligheter, må vi ha nok dyktige lærere i barnehagen og på barneskolen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

På barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 og lektorutdanning er det en økning i antall utsendte studietilbud.

Grunnskolelærerutdanning for 5 – 10. trinn og faglærerutdanning har en liten nedgang i utsendte studietilbud sammenliknet med i fjor.

– Jeg er veldig glad for at mange dyktige unge har lyst til å bli lærer. Det viser at læreryrket har blitt mer attraktivt. Regjeringen har løftet kvaliteten i lærerutdanningen ved å innføre skjerpede opptakskrav og femårig master. Samtidig har vi fått en økning i antall kvalifiserte søkere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Andelen menn som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene har gått litt ned fra i fjor mens andelen menn som får tilbud om studieplass på lektorutdanningen har økt noe.

– Vi må fortsatt jobbe for å få flere til lærerutdanningene, og særlig må vi jobbe for å få flere mannlige lærere i grunnskolen. Jeg håper og tror at innføringen av masterutdanning, og regjeringens systematiske satsing på skole og utdanning vil lokke enda flere dyktige menn til læreryrket i årene som kommer, sier Nybø.

 

Powered by Labrador CMS