Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Her fra nøkkeloverrekkelsen da ny regjering overtok.

Nå blir det barnehagelærer-utdanning på Nesna. Men ikke helt uten rabalder

Allerede fra høsten 2022 blir det igjen mulig å ta lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av en pressemelding sendt ut av Kunnskapsdepartementet onsdag.

– Jeg er veldig glad for at vi så tidlig har kommet fram til en løsning som gjør at studenter igjen kan søke seg til lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna. Vi er helt avhengige av denne kompetansen på Helgeland og i Nord-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), og legger til at han har bedt Nord universitet om å tilby dette fra høsten 2022 av.

– Føler oss brukt

Ikke alle er tilfreds med løsningen.

– Jeg opplever at vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalsplattformen at man skal gjenskape en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Jenny Myklebust, som har ledet folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, til VG.

Hun er ikke glad for at studiestedet underlegges Nord universitet, der styret i 2019 vedtok å legge ned Campus Nesna, noen få år etter sammenslåingen der Høgskolen i Nesna ble til Nord Universitet, Nesna.

Både før og siden har det folkelige engasjementet vært stort. Senterpartiet har prioritert saken i sin valgkamp, og forventningene har vært høye, ikke minst etter at følgende formulering ble tatt med i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og greie ut hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna.»

– Et politisk ansvar

Ola Borten Moe fastholder overfor VG at løsningen som nå leveres er i tråd med Hurdalsplattformen, og at et studiested underlagt Nord universitet kvalifiserer som en fullverdig utdanningsinstitusjon.

– Et godt studietilbud over hele landet er et politisk ansvar, og det ansvaret tar vi nå, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren i pressemeldingen.

– Regjeringen gjennom Kunnskapsdepartementet er vår eier, og det er nå en gang slik at det er eier som bestemmer sier styreleder ved Nord universitet, Øyvind Fylling-Jensen.

– Når regjeringen nå har bedt Nord universitet om å etablere barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Nesna fra høsten 2022, forventer og forutsetter Nord universitet et konstruktivt og godt samarbeid med alle interessenter. Vi må se fremover og være kreative. Det er kun gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi sammen kan sikre en god og langsiktig løsning for Nesna, sier styreleder Fylling-Jensen.

Powered by Labrador CMS