Anne Torhild Andersen (til venstre) fra Smååsane barnehage og Elisabeth Dovland (til høyre) fra Læringsverkstedet Søndagsbakken Solkollen er veiledere og mentorer. - Vi har et veldig flott tilbud, har drevet over mange år - og er svært fornøyd med hvordan dette fungerer, sier rådgiver Bess Thormodsæter (midten) i Vennesla kommune. Foto: Odd-Inge Uleberg, Vennesla kommune

Suksess for mentor-ordning: De hjelper ferske pedagoger til å senke skuldrene

- Jeg skulle ønsket det var en sånn ordning da jeg var nyutdannet, sier Anne Torhild Andersen, en av to mentorer for nyutdannede barnehagelærere i Vennesla.

Publisert

Alle nyansatte barnehagelærere i de 16 kommunale og private barnehagene i Vennesla får tilbud om å bli med på kommunens veiledningsordning.

- Vi har et veldig flott tilbud, har drevet over mange år - og er svært fornøyd med hvordan dette fungerer, sier rådgiver Bess Thormodsæter i Vennesla kommune til kommunens egen nettside.

Handler om å senke skuldrene

Ifølge Thormodsæter handler det om pedagogrollen og hvordan nylig utdannede barnehagelærere skal få senket skuldrene og bli trygge i rollen. Det handler blant annet om å få til godt foreldresamarbeid eller personalsamarbeid og faglig veiledning.

- Når vi samler de seks-åtte som er nye hvert år, skjer omtrent alltid det samme. De trodde de gikk alene med frykten eller følelsen av ikke å strekke til. Sannheten er at de fleste kjenner på nokså de samme utfordringene, sier Thormodsæter til vennesla.kommune.no.

Fire samlinger

I år er det Anne Torhild Andersen fra Smååsane barnehage og Elisabeth Dovland fra Læringsverkstedet Søndagsbakken Solkollen som er veiledere og mentorer.

I løpet av det kommende året skal de lede fire veiledningssamlinger der de nyutdannede barnehagelærerne treffer andre i samme situasjon.

Overfor barnehage.no gir Anne Torhild Andersen uttrykk for at hun har fått veldig gode tilbakemeldinger på opplegget gjennom de fire årene hun har hatt rollen som veileder.

- Det er mange som får det vi kaller et praksissjokk når de er ferdig utdannet og går ut i jobb. Her får de et forum der de møter andre i samme situasjon. De får en anledning til å dele erfaringer og til å gi innspill og få innspill, sier Andersen.

Føler på utilstrekkelighet

Noe av det aller viktigste er imidlertid å møte andre nyutdannede barnehagelærere og få kjent på at du ikke er alene om å kjenne på "trøkket".

Anne Torhild Andersen sier at hun skulle ønsket at det var en slik ordning da hun selv var nyutdannet.

- Det er mye nytt, og man står i en situasjon der man ikke vet hvordan man skal få tid til å gjøre alt man hadde tenkt at man skulle gjøre, og da føler man på en utilstrekkelighet. Da er det god hjelp i å kunne senke skuldrene og få bekreftet at den jobben man gjør er god nok.

- Har store forventninger

- Skyldes dette praksissjokket mangler ved utdanningen?

- Jeg tror heller at det er mange barnehagelærere som har store forventninger til seg selv og er fulle av inspirasjon når de kommer ut. De har tenkt å gjøre veldig mye, og så viser det seg at det er så mye å gjøre at tiden ikke strekker til: Det er mange barn, det er personalsamarbeid, det er foreldresamarbeid og det er mye annet. Og så er det ikke alt man kan forberede seg helt på gjennom utdanningen, sier Anne Torhild Andersen.

 

 

 

Powered by Labrador CMS