Barnehagelærerstudentene minst fornøyd med muligheter for medvirkning

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.

Årets undersøkelse viser at gjennomsnittskåren for overordnet tilfredshet blant de drøyt 1 400 barnehagelærerstudentene som har svart på undersøkelsen, er 4,0.

Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.

Politistudentene er aller mest fornøyd med studiet sitt. De skiller seg ut med en skår på 4,7. Nummer to på lista er fysikkstudentene med en skår på 4,4. Grunnskolelærerne er minst fornøyd med studiet sitt og har en skår på 3,8 på overordnet tilfredshet med studiet.

Ifølge undersøkelsen får barnehagelærerutdanningene høyest score av studentene på spørsmål som har å gjøre med veiledningen de får i praksisperioder (4,1) og vurdering (3,9). Minst fornøyd er barnehagelærerstudentene med muligheter for medvirkning (3,1) og tilbakemeldinger og veiledning under studiet (3,2).

I alt bruker heltidsstunder i snitt 34 timer i uka på studiene.

Barnehagelærerstudentene ligger litt under det nasjonale gjennomsnittet, med en total faglig tidsbruk på nærmere 33 timer per uke. Studentene ved grunnskolelærerutdanningene bruker 29 timer i uka på studier.

Les hele rapporten til NOKUT her.

Powered by Labrador CMS