Barnehagelærerne er yrkesgruppen med mest sykefravær i landet

De vanligste helseplagene er ryggplager, nakkesmerter og hodepine, skriver Første steg.

Barnehagelærerne har nesten 900 sykefravær per 1000 ansatte totalt i året. Sykepleierne og assistenter i barnehage og skole har i overkant av 700. Færrest fravær har ulike ledere, sivilingeniører, lektorer og pedagoger, ifølge nettstedet. 

Barnehagelærerne er også på topp tre når det gjelder sykefravær som skyldes diagnoser som angst, depresjon, astma og søvnlidelser. De ligger øverst på statistikken når det gjelder plager som hodepine og hudplager. De ligger som nummer 2 på lista over yrker med mest rygg- og beinplager og nummer 7 på lista over hørselsplager. Snittet i landet er 500 fravær per 1000 arbeidstakere.

Overlege Hans Magne Gravseth ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som er en avdeling av STAMI, har sett nærmere på statistikken. Han finner ifølge Første steg blant annet at: 

  • Det er 90 sykefraværsperioder per 1000 barnehagelærere per år som følge av angst og depresjon.
  • Barnehagelærerne selv oppgir nedsatt hørsel som en betydelig helseplage. 24 prosent sier de sliter med nedsatt hørsel og øresus, og halvparten mener det er på grunn av jobben.
  • Mange sliter også med rygg-, nakke- og beinplager. Barnehagelærerne har ifølge overlegen mer enn dobbelt så mange løft i ubekvemme stillinger som gjennomsnittet i andre yrker. 55 prosent av barnehagelærerne jobber på knærne, noe som er mer enn tre ganger så mye som snittet på 16.
  • 47 prosent av barnehagelærerne opplever høyere emosjonelle krav, mot et snitt på 20 prosent i andre yrker.
  • 14 prosent av barnehagelærerne har også blitt utsatt for vold og trusler om vold på arbeidsplassen, mot et snitt på 6,6 prosent.
  • Barnehagelærerne topper statistikken på hudplager. En forklaring kan, ifølge overlegen, være at de daglig er utsatt for biologisk materiale som avføring, urin, spytt og blod – og for rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Den vanligste hudsykdommen er kontakteksem.
  • Barnehagelærerne topper også statistikken over yrkesgruppen som har mest hodepine. 25 prosent sier de opplever hodepine som følge av jobben.
Powered by Labrador CMS