DEBATT

Hanne, Ingrid, Helene og Gabriela er tredjeårsstudenter på barnehagelærerutdanningen ved HVL.
Hanne, Ingrid, Helene og Gabriela er tredjeårsstudenter på barnehagelærerutdanningen ved HVL.

Nyutdannet barnehagelærer – en utfordring?

«Noe av det viktigste en kan gjøre som nyutdannet er å tørre å kaste seg ut i arbeidslivet med selvtillit, samtidig som en må tenke at det er lov å feile. Det er slik man bygger erfaring», skriver innleggsforfatterne.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentenes meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det finnes ingenting mer spennende enn når en nyutdannet barnehagelærer skal tre inn i en lederrolle, og endelig bruke sin kunnskap gjennom praktisk arbeid.

Etter å ha gått tre år på barnehagelærerutdanningen kan en søke på en stilling som pedagogisk leder der man har ansvar for å lede og iverksette det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det er store sko å fylle.

En skal finne sin plass i personalgruppen, skape tillit til hvert enkelt barn og bygge relasjon til foreldrene. På samme tid skal man drive profesjon, en lærende virksomhet som stadig skal være i utvikling, og kontinuerlig arbeide med ulike prosesser i en travel barnehagehverdag.

Hvilke forventninger skal barnehagelæreren innfri?

Barnehagelæreren har ansvar for å lede personalet, barna og foreldre, samtidig som en skal være profesjonsutøver og forvalte ulike politisk vedtatte samfunnsmandat. Dette betyr å aktivt bruke rammeplanen og å vise kunnskap om barnehagen som organisasjon og etikken rundt synet på barn.

Som barnehagelærer skal en organisere hverdagen i barnehagen. Det krever planlegging, logistikk og koordinering. Dette kan være svært tidkrevende. Arbeidet som er pålagt krever innsats fra pedagogen, men også hele personalet. En må kommunisere, dele, inkludere og kontinuerlig være i en utviklende prosess.

Som nyutdannet har en gjerne en følelse av å ikke ha tilstrekkelig med arbeidserfaring. Når en går inn i en ny barnehage, med egne rutiner, verdisyn og arbeidsmåter, kan det bli utfordrende å skulle ta lederrollen. For hvordan skal en drive pedagogisk arbeid og organisere hverdagen uten å kjenne organisasjonen og de som er i den, og likevel gi kvalitet?

Kunstig kvalitet

For en nyutdannet barnehagelærer kan det i mange situasjoner være naturlig at startfasen i møte med en ny barnehage vil oppleves kunstig. Fordi en må tre inn i en rolle som settes i gang det sekundet du går inn døren.

Det er tidkrevende dager i barnehagen, ballen ruller hele tiden. Pedagogisk arbeid skal drives og personalet skal møtes. I begynnelsen kan det være en fordel å være imøtekommende til den allerede etablerte arbeidsformen og verdigrunnlagene som er i barnehagen. Å skape et godt kjennskap til avdelingen vil gjøre arbeidet med koordinering av personalet lettere. Det er også viktig at en tør å ta sin plass, utfordre kulturen og finne sin lederstil. Denne måten å etablere seg på som nyutdannet kan bidra til å skape god kvalitet og bedre innhold for barna og personalet.

Det teoretiske en har lært under utdannelsen vil være nyttig å ha i bakhånd, likevel er en langt ifra ferdig utlært. En kan sammenligne det med å få førerkort, det er først når en kjører bilen på egenhånd at læringen starter for fullt.

Som barnehagelærer vil en stadig være i utvikling, og uten erfaring kan det bli vanskeligere å lykkes som barnehagelærer. Som ny i arbeidslivet kan en oppleve å bli overveldet fordi det på studiet er mye fokus på det teoretiske. I arbeidslivet må en kunne anvende teorien i barnehagehverdagen.

«Sånn gjør vi det her»

Som nyansatt barnehagelærer kreves det at man kommer inn som en tydelig leder og tar ansvar for personalet. Dette innebærer veiledning av ansatte som kan være opptil førti år eldre og som sitter med titalls år med arbeidserfaring. I slike situasjoner vil man som nyutdannet barnehagelærer med stor sannsynlighet støte på meninger en er uenig med. En typisk konflikt blant nyutdannede og barnehageansatte som har jobbet flere år i barnehagen kan være at de motsetter seg endring og kommer med frasen: «Sånn gjør vi det her og sånn har vi alltid gjort det».

Det kan være utfordrende som nyutdannet å støte på slike interne konflikter. En kan støtte seg på teori og rammeplan, men det krever at en også tør å gå imot kulturen som eksisterer (dette kan være en stor utfordring nettopp fordi mennesker som oftest ønsker å bli godt likt på arbeidsplassen, spesielt som ny). Det er viktig å passe på at en ikke faller inn i en kultur der man setter egen trivsel fremfor barnas beste.

Tør å satse!

Stol på at utdanningen gir verktøy og knagger til å henge erfaringer og kompetanse på. I arbeidslivet vil man bygge videre på dette gjennom erfaring og ved å være nysgjerrig.

Gjennom å være nysgjerrige på andre kan en få nye perspektiver på ting en allerede har kunnskap om, både fra store og små.

Noe av det viktigste en kan gjøre som nyutdannet er å tørre å kaste seg ut i arbeidslivet med selvtillit, samtidig som en må tenke at det er lov å feile. Det er slik man bygger erfaring.

Powered by Labrador CMS