– Vi har en veldig sterk tro på at den gode barnehagelæreren er en kvalitetsgarantist i barnehagen, sier Mona Halsaunet Frønes.
– Vi har en veldig sterk tro på at den gode barnehagelæreren er en kvalitetsgarantist i barnehagen, sier Mona Halsaunet Frønes.

– Det stilles veldig mange krav til dagens barnehagelærere

– Vi ønsker å få frem den sterke betydningen barnehagelæreryrket har for den gode barndommen, sier Mona Halsaunet Frønes som er aktuell med bok om barnehagelærerrollen.

Publisert Sist oppdatert

Hva er en god barnehagelærer i møte med barna?

Det er spørsmålet Frønes og syv medforfattere forsøker å besvare i boka som har fått tittelen Barnehagelæreren og barna.

Barnehagens kvalitet blir direkte påvirket av hvor gode de som arbeider der er, påpeker Frønes som til daglig er studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH).

– Hva mener du kjennetegner en god barnehagelærer?

– Det kan det være mange ulike tanker og meninger om det, men en grunntanke i boka er at dette er en barnehagelærer som er tett på barna, som er engasjert i barnas liv, anerkjenner barna som likeverdige samspillspartnere i en hektisk hverdag, ser barn og følger deres intensjoner, og som bruker kunnskapen sin om barn til å legge til rette for gode hverdager, sier forfatteren.

Mona Halsaunet Frønes er studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH og en av åtte bidragsytere til boka som er utgitt på Universitetsforlaget.
Mona Halsaunet Frønes er studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH og en av åtte bidragsytere til boka som er utgitt på Universitetsforlaget.

Den gode barndommen

De åtte bidragsyterne til boka, som alle er tilknyttet DMMH, tar for seg temaene omsorg, lek, språk, mangfold, inkludering og gruppefellesskap.

– Vi hadde lyst til å lage en bok som får frem den sterke betydningen barnehagelæreryrket har for den gode barndommen. Vi ønsker å inspirere nye studenter, men også erfarne pedagoger til å bli enda mer bevisst på hvor viktig hver og en av oss er i samspill og møter med barn, for å legge til rette for de gode hverdagene som barna har rett og krav på, sier Frønes.

– De fleste kapitlene bygger på forfatternes eget forskningsarbeid. Vi tror at eksemplene vi bruker kan være gjenkjennbare for de fleste som jobber i barnehage og for studenter som har blitt litt kjent med barnehage gjennom praksis. Vi håper at disse eksemplene kan sette i gang refleksjon hos leserne over egen arbeidshverdag, legger hun til.

Refleksjon rundt egen rolle

Pedagogisk grunnsyn som fundament i barnehagelærerrollen, er et av temaene Frønes selv skriver om.

– Dette handler om holdningene og verdiene som må ligge i bunn for å kunne være den gode barnehagelæreren, sier Frønes.

– Her tar jeg utgangspunkt i samtaler med studenter som har vært ute i praksis og som reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn. Jeg ser blant annet på verdien av å arbeide bevisst med å bli kjent med eget grunnsyn og hvordan det får tydelige spor i en barnehagehverdag.

– Mye som spiser opp tiden

Virkeligheten ute i barnehagene er kompleks og krevende, og Frønes understreker at boka ikke gir noen enkle svar på de utfordringene barnehagelærere møter.

– Målet er heller å gi leseren økt innsikt og et teoretisk fundament for å kunne analysere og møte utfordringer i hverdagen, sier hun.

– Hva mener du er de største utfordringene barnehagelærere står overfor i dag?

– Det stilles veldig mange krav til dagens barnehagelærere. Derfor kan man fort bli «fanget» av alle oppgavene man skal gjøre og miste nåtiden litt av synet. Altså at man ikke klarer å ivareta her-og-nå-perspektivet. Det er så mye som spiser opp tiden; møtevirksomhet, ulike kartlegginger og registreringer, sier Frønes.

– En motivasjon bak boka har derfor vært å skrive frem betydningen av den tilstedeværende barnehagelæreren som møter barnet i de ulike hverdagssituasjonene, og hvor viktig det som skjer i disse samspillene faktisk er, legger hun til.

Stolthet over eget yrke

Frønes forteller at både hun og samtlige medforfattere har erfaring fra barnehagelæreryrket.

– Vi har en veldig sterk tro på at den gode barnehagelæreren er en kvalitetsgarantist i barnehagen. Det å ha fokus på seg selv som yrkesutøver er også med på å legge til rette for kvaliteten i den enkelte barnehage.

– Vi ønsker å motivere og inspirere barnehagelærere og kommende barnehagelærere til å bli enda mer bevisst sin egen rolle og betydning. Samtidig ønsker vi å få frem stolthet over eget yrke, sier Frønes.

Powered by Labrador CMS