Styrer Øystein Brogård i Tronvik barnehage er glad politikerne går inn for å likebehandle private og kommunale barnehager i Moss.
Styrer Øystein Brogård i Tronvik barnehage er glad politikerne går inn for å likebehandle private og kommunale barnehager i Moss.

Ønsker flere eller løpende opptak - skal «være positiv til søknader fra private»

Tronvik gårdsbarnehage er blant barnehagene som har både plass og ansatte til å kunne utvide, uten å få muligheten. Nå vedtar politikerne i Moss å være mer positive til de private barnehagene. 

Publisert

Bakgrunnen er ønsket om å utrede flere barnehageopptak eller løpende opptak, og med det sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet. 

Moss Avis har skrevet flere saker om temaet, blant annet da forslaget ble diskutert i formannskapet i slutten av oktober (krever abonnement). 

– Vi ser en knapphet om barnehageplasser her i Moss og ønsker å øke kapasiteten, sider utvalgsleder for utdanning, idrett og kultur Lars Thomas Paulshus (H) til avisen, og legger til at ønsket er å likebehandle private og offentlige barnehager i større grad enn i dag.

Hittil har kommunale barnehager i enkelte tilfeller tatt imot barn utenom det årlige barnehageopptaket. Men siden det ikke har fulgt ekstra penger med barnehageplasser som opprettes utenom opptaket, har det vært lite aktuelt for private aktører å gjøre det samme. 

– Fikk nei

Nå har saken vært oppe i kommunestyret. Der ble det vedtatt å  utrede flere barnehageopptak eller løpende opptak, og behandle saken på nytt i mars. Da skal politikerne ha oversikt over hvor mange ettåringer som har behov for plass, hva dagens kapasitet er og en oversikt over det framtidige behovet i ulike deler av kommunen, samt hva det kommer til å koste med henholdsvis løpende opptak eller to opptak i året. 

Det ble også vedtatt at kommunen skal være positiv til søknader fra private barnehager om å øke antall plasser ved ledig kapasitet, såfremt krav til areal- og bemanningsnorm er ivaretatt. Barnehager som tar inn barn utenom hovedopptaket skal også få tilskudd fra det tidspunktet barnet starter i barnehagen. 

– Vi har fått tilbakemeldinger fra de private om at de ønsker å bidra. De har i seks år ikke hatt mulighet til å bidra slik de har ønsket. Et eksempel er Steinerbarnehagen, som søkte om ti plasser tidligere i år, men fikk nei, sier Paulshus til Moss Avis etter vedtaket (krever abonnement).

Han mener det er mulig at hele problemstillingen løser seg ved å slippe de private til i større grad. 

Plass til flere

Lokallagsleder i PBL Moss og styrer i Tronvik gårdsbarnehage, Øystein Brogård, sier til samme avis at han er kjempefornøyd med at politikerne går inn for likebehandling av barnehagene. 

– Vi ønsker et samarbeid, uansett eierform - i bunn og grunn er det kommunens barn det dreier seg om, og de skal få det best mulige tilbudet, sier han. 

Eier  Hilde Sofie Hjelseth forteller at barnehagen har både areal, ansatte og pedagoger nok til å kunne ta inn to flere barn enn de har i dag - uten at de har fått lov til det. 

Brogård understreker samtidig at kommunen har vært flinke til å organisere det årlige barnehageopptaket.

– Alle barn som har hatt rett til barnehageplass har fått, men når det finnes barnehager med ledig kapasitet, så burde den kapasiteten brukes. Vi håper på at det nå åpnes opp for å ta i bruk hver kvadratmeter - og da igjen skaffe enda flere barnehageplasser, sier han til avisen. 

Powered by Labrador CMS