DEBATT

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det, skriver artikkelforfatterne.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det, skriver artikkelforfatterne.

– Sammen tar vi små steg for kloden!

Barna er fremtiden, og de skal leve i den. Derfor er det viktig at vi tidlig legger til rette for at barna skal tilegne seg kunnskap og bevissthet om temaet, skriver artikkelforfatterne i anledning barnehagedagen.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Barnehagedagen markeres hvert år i mars, og dagen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB). I år markeres dagen 9. mars, og temaet er barnehagens arbeid med natur og miljø.

Slagordet for anledningen er «Små steg for kloden».

Hvorfor markerer vi barnehagedagen?

Et av formålene med å markere barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for politikere, foreldre og samfunnet generelt. Det er viktig å forstå at barn i barnehagen sammen med hverandre, kvalifiserte barnehagelærere og øvrig personale tilegner seg kunnskap, sosial kompetanse, trygge relasjoner, gode verdier og holdninger som skal gjøre dem godt rustet til å møte verden på en god, solidarisk og bærekraftig måte.

Hvorfor jobbe med bærekraftig utvikling i barnehagen?

Barnehagene er forpliktet til å arbeide etter barnehageloven og rammeplan for barnehagen. I formålsparagrafen i barnehageloven er det beskrevet at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen.

Et av barnehagens verdigrunnlag er bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Dette er et viktig oppdrag barnehagelærere er gitt, sammen med sine ansatte.

Barna er fremtiden, og de skal leve i den. Derfor er det viktig at vi tidlig legger til rette for at barna skal tilegne seg kunnskap og bevissthet om temaet. Barnehagene arbeider med dette hele tiden, men barnehagedagen en flott anledning til å synliggjøre dette for alle oss andre.

Utdanning for bærekraftig utvikling

FN`s bærekraftsmål 4 inneholder mål om at alle mennesker i alle land skal ha rett til å gå på skole, og å sikre at alle elevene har kvalitet i utdanningen. Barnehagen er starten på utdanningsløpet, og god utdanning er en forutsetning for bærekraft. Derfor må viktigheten av kvalifiserte barnehagelærere nevnes også i denne sammenheng.

Barnehagelærere med god tid til å utføre mandatet de er gitt, vil bidra til en god og bærekraftig utdanning for våre barn.

Hvilken jordklode skal barna arve?

Som voksne har vi et ansvar, og vi må være gode rollemodeller for den kommende generasjon. De valgene vi tar i dag, setter spor for fremtiden. De valgene vi tar i dag, på vegne av våre barn, er avgjørende for om vi når målet om en bærekraftig jordklode i fremtiden. De valgene vi tar i dag avgjør hvilken jordklode barna skal arve. Se til barnehagene og barna – de er eksperter. De har mye å lære oss – også når det gjelder bærekraftig utvikling.

Sammen tar vi små steg for kloden!

Powered by Labrador CMS