Bildet viser Uskedal i Kvinnherad kommune og Vestland fylke.
Bildet viser Uskedal i Kvinnherad kommune og Vestland fylke.

Har laget tilstandsrapport for barnehagene sine

Byggene er gamle, og kjøkkenene ikke godkjent for å tilberede måltid på. Men på et område scorer kommunens barnehager over snittet.

Publisert Sist oppdatert

Tilstandsrapporten for de kommunale barnehagene i Kvinnherad for 2022, er den tredje som kommunen lager – til tross for at det ikke er lovpålagt, slik det er for skolene. Nå skal den legges fram for levekårsutvalget og kommunestyret. Det skriver Kvinnheringen (krever innlogging).

Lokalavisen har sett rapporten, og refererer følgende:

«Dei kommunale barnehagane er av eldre dato, og har stort etterslep på vedlikehald. Barnehagane har større areal per barn enn kva dei private barnehagane har, men sjølve bygga er mykje eldre enn dei private barnehagebygga. Barnehagane scorar framleis dårleg på ute- og innemiljø, og på måltid. Kjøkena til barnehagane er ikkje godkjende for å laga til måltid. Avdeling for bygg og vedlikehald har laga liste for prioritering av vedlikehald av barnehagane».

Avisen skriver videre at det kommer tydelige tilbakemeldinger i foreldreundersøkelsen på at foreldre ønsker bedre mattilbud og leketilbud til barna sine, og at de er mindre fornøyde med inne- og utemiljøet enn det som er snittet for landet og fylket. På plussiden nevnes at de samme barnehagene ligger over snittet når det kommer til relasjoner mellom barn og ansatte.

Bemanningstettheten er også høyere enn lovkravet, for å sikre forsvarlig drift i små barnehager.

Som andre steder meldes det om utfordringer knyttet til sykefravær og vikarer.

Oversikten til Barnehagefakta.no viser at det er 15 barnehager i Kvinnherad, hvorav ti kommunale med mellom 2 og 63 barn, og fem private med mellom 18 og 86 barn.

Gjennomsnittlige månedlige kostpenger lå i 2022 på 241 kroner for kommunale barnehager og 318 kroner for private barnehager i Kvinnherad, viser Utdanningsdirektoratets statistikk.

Powered by Labrador CMS