Hege Hoås Lier er daglig leder i foreldreeide Blomsterøya barnehage på Kråkerøy i Østfold.
Hege Hoås Lier er daglig leder i foreldreeide Blomsterøya barnehage på Kråkerøy i Østfold.

Håper psykisk helse blir et viktig tema i 2019

– Det er gledelig at det i fjor var et stort fokus på barnehagekvalitet og på at tidlig innsats er viktig. Jeg kan ikke huske at media tidligere har skrevet så mye om barnehage som de gjorde i 2018, sier daglig leder Hege Hoås Lier i Blomsterøya barnehage.

Publisert

Vi har spurt daglig leder Hege Hoås Lier i foreldreeide Blomsterøya barnehage på Kråkerøy om hvilke saker hun tror kommer til å prege barnehageåret 2019, og hvilke forventninger hun har til det nye året.

– Hva vil du si var det viktigste som skjedde i barnehageåret 2018?

– Det store engasjementet rundt de nye bemannings- og pedagognormene. I tillegg synes jeg det er viktig at det har blitt etablert et nytt senter for barnehageforskning i Stavanger. Rapporten om barnehagelærerrollen som kom før jul, er også spennende. Jeg meg gleder til å se hva som blir utfallet av den, sier Hoås Lier, og legger til:

BARNEHAGEÅRET 2019:

Vi har snakket med en rekke personer tilknyttet barnehagesektoren, og bedt dem komme med sine betraktninger rundt hva som blir viktig for sektoren i 2019.

I DAG: Hege Hoås Lier, daglig leder i Blomsterøya barnehage.

– Det er gledelig at det i fjor var et stort fokus på barnehagekvalitet og på at barnas første leveår og tidlig innsats er viktig. Jeg kan ikke huske at media tidligere har skrevet så mye om barnehage som de gjorde i 2018, sier hun.

– Hva tror du kommer til å prege barnehagesektoren i 2019, og hva blir de største utfordringene?

– Det blir nok mye fokus på implementeringen av de nye normene, og hvordan dette vil påvirke barnehagehverdagen, spår den daglige lederen.

– Det blir også spennende å se om det blir gjort endringer i finansieringssystemet for de private barnehagene. Dagens system er for komplisert og det er ikke rettferdig når det er store forskjeller fra kommune til kommune i hva de gir i tilskudd til private barnehager. Det er på tide å gjøre noe med finansieringsmodellen, sier Hoås Lier.

Barnehage på dagsorden

Det blir nok mye fokus på implementeringen av de nye normene, og hvordan dette vil påvirke barnehagehverdagen

Hege Hoås Lier, daglig leder Blomsterøya barnehage

I høst skal det igjen velges representanter som skal sitte i kommunestyrene og fylkestingene.

Dagsavisens kommentator Arne Strand spår at nettopp barnehage blir en av de viktigste politiske sakene i lokalvalget - sammen med blant annet økonomi, skole og utdanning og klima.

– Hvordan tror du barnehage som tema kommer til å påvirke det kommende lokalvalget?

– Jeg mener politikerne absolutt bør sette barnehage på dagsorden under lokalvalget. Vi som jobber i barnehage har som samfunnsmandat å lage en god barnehagehverdag for barna. Da bør lokalpolitikerne være opptatt av hvordan de kan legge til rette for at vi skal ha gode barnehager, sier Hoås Lier.

– Må komme barna til gode

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varslet i fjor vår en gjennomgang av regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

Sanner har skissert at gjennomgangen og en utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019, og være klart innen utgangen av året.

– Hva tenker du er nødvendige endringer i et eventuelt nytt lovverk?

– Vi må finne frem til et system som sikrer at alle midlene blir brukt i tråd med barnas beste. Et system som sørger for at enkeltpersoner ikke kan ha mulighet til å sitte på et stort overskudd, men at pengene går tilbake til barnehagedriften og kommer barna til gode, sier Hoås Lier, og legger til:

– Samtidig er det viktig å opprettholde mangfoldet i barnehagesektoren. Det gjør norske barnehager spennende og varierte. Jeg mener man må være åpen for nye kreative tanker og innslag, og for at det er mange måter å drive gode barnehager på. Litt konkurranse gjør oss mer fokusert og kreative.

Livsmestring og psykisk helse

– Hvilke forhåpninger har du til 2019?

– Jeg har forhåpninger om at det skal være nok midler til å opprettholde kvaliteten i barnehagene. Jeg har også forhåpninger om at man fremdeles skal ha stort fokus på lek og relasjoner i barnehagen, og at livsmestring og psykisk helse skal stå sentralt i 2019, sier den daglige lederen.

Videre har hun et ønske om mer fokus på samarbeid mellom yrkesgrupper som jobber med barn.

– Både studenter og yrkesutøvere bør jobbe tettere sammen på tvers av profesjoner, avslutter Hege Hoås Lier.

Powered by Labrador CMS