Marie Skinstad-Jansen leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Marie Skinstad-Jansen leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– Det må være god bemanning gjennom hele dagen

– Barna er spesielt sårbare ved levering og sent på ettermiddagen. Da trengs det voksne som har tid, både til å se at barna kanskje trenger et fang eller en armkrok, og som har mulighet til å tilby det, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen. Hun mener lovbestemmelsen om bemannings- og pedagognorm var det viktigste som skjedde i 2018, men at det må jobbes videre med normene for å sikre nok ansatte gjennom hele åpningstiden.

Publisert

Vi har spurt leder for Foreldutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, om hvilke tanker hun har om året som har gått, og hvilke saker hun tror kommer til å prege barnehageåret 2019:

– Hva vil du si var det viktigste som skjedde i barnehageåret 2018?

– Lovbestemmelsen om bemannings- og pedagognorm. Selv om dette i seg selv ikke sikrer nok ansatte gjennom hele åpningstiden, er det en viktig lovbestemmelse som endelig er fattet og som det må jobbes videre med å kvalitetssikre, for å sikre at det er nok ansatte gjennom hele barnehagens åpningstid, sier Skinstad-Jansen.

– FUB er opptatt av at det trengs en god bemanning gjennom hele dagen og av at barna er spesielt sårbare ved levering og sent på ettermiddagen. Da trengs det voksne som har tid, både til å se at barna kanskje trenger et fang eller en armkrok, og som har mulighet til å tilby det, fortsetter hun.

Kompetente og mange nok ansatte

BARNEHAGEÅRET 2019:

Vi har snakket med en rekke personer tilknyttet barnehagesektoren, og bedt dem komme med sine betraktninger rundt hva som blir viktig for sektoren i 2019.

I DAG: Marie Skinstad-Jansen, leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB). 

– Hva tror du kommer til å prege barnehagesektoren i 2019, og hva blir de største utfordringene?

– Det å rekruttere og beholde fagfolk i barnehagene, både barnehagelærere og fagarbeidere. Dessuten at det er nok ansatte i hele barnehagens åpningstid. FUB har helt siden sin opprinnelse i 2010 arbeidet for at det skal være kompetente og mange nok ansatte i barnehagene. Det kvalitative tilbudet i barnehagen står og faller på dette, sier Skinstad-Jansen.

Det er lokalvalg i høst, og ifølge Dagsavisens kommentator Arne Strand blir nettopp barnehage en av de viktigste politiske sakene - sammen med blant annet økonomi, skole og utdanning og klima.

– Hvordan tror du barnehage som tema kommer til å påvirke det kommende lokalvalget?

– Det blir spennende å se om partiene kan love å satse på en bedre barnehagebemanning, sier Skinstad-Jansen.

– Må komme barna til gode

I fjor vår varslet kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) en gjennomgang av regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

Kunnskapsministeren har skissert at gjennomgangen og en utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019, og være klart innen utgangen av året.

– Hva tenker du er nødvendige endringer i et eventuelt nytt lovverk?

– Statlige midler samt foreldrebetalingen MÅ komme barna til gode og sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud. Det er ikke akseptabelt at de store barnehageaktørene kan ta ut millionbeløp, samtidig som barnehagene driftes på sparebluss. Trygge lønns- og pensjonsforhold til alle ansatte i barnehager er et annet viktig moment, sier FUB-lederen.

Det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling, men ikke på kostpenger.

Marie Skinstad-Jansen, leder av FUB

Ønsker seg bestemmelse om retten til et trygt og godt barnehagemiljø

– Hvilke forhåpninger har du til 2019?

– At vi får et likeverdig barnehagetilbud til alle barn uavhengig av eierskap, og at alle barn og deres foreldre skal oppleve å være betydningsfulle og inkluderte i den enkelte barnehage. Barnehagen er det første opplæringsstedet som kan forebygge og motarbeide utenforskap og ekskludering. Det er svært avgjørende at barnehagene tar dette på alvor for å forebygge at barn mobbes og ekskluderes her og nå og i fremtiden. FUB har lenge etterlyst en bestemmelse som gir en individuell rettighet til alle barn som skal være med på å sikre dem retten til et trygt og godt barnehagemiljø. Vi håper at en slik bestemmelse kommer på plass i 2019, sier FUB-lederen og legger til:

– Rammeplanen legger klare føringer her, men det trengs en bestemmelse som innebærer at alle barnehageeiere, samt lokal barnehagemyndighet, følger opp på samme måte slik at barn - og foreldre - blir møtt på samme måte og at det er klart hva som forventes av hvem.

– Videre mener FUB at det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling, men ikke på kostpenger. Dette slår negativt ut og fører til et ikke likeverdig mattilbud for barn i barnehagen, da det vil være foreldrenes betalingsevne som påvirker kvaliteten på mattilbudet i den enkelte barnehage. FUB mener derfor at penger til kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkorting eller moderasjon også virker på dem, avslutter Marie Skinstad-Jansen.

Powered by Labrador CMS