Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Barnehage 2016.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Barnehage 2016.

Vil ikke endre den nordiske barnehagemodellen

BARNEHAGE 2016: - Vår intensjon er å forbedre og bygge videre på det vi allerede har, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til en fullsatt sal på barnehagekonferansen Barnehage 2016.

Publisert Sist oppdatert

- La det ikke være noen tvil om at barnehagen skal være for barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra scenen på barnehagekonferansen Barnehage 2016.

Han brukte tiden på talerstolen til å forsvare og forklare Stortingsmelding 16 – Tid for lek og læring, og til å komme med et bitte lite hjertesukk.

- Vi ønsker på ingen måte at barnehagen skal bli mer lik skolen. Barnehagen skal ivareta barnets behov for omsorg, trygghet og lek, men den skal også inneholde læring og det å dannes som et helt menneske, sier Røe Isaksen.

{}

Skapt debatt

- Men så må vi spørre oss; hva skal barna oppleve i barnehagen og hva får de igjen for å gå der? Det er der vi må sette krav til barnehagen. Barnehagen er en del av utdanningsløpet og akkurat det er avgjørende når vi diskuterer dens framtid, presiserer kunnskapsministeren.

Det gjør altså ikke barnehagen til en forlengelse eller forberedelse til skolen. Røe Isaksen trekker fram inkluderingen av barnehagen i de store satsingene fra Høyre, som språkløyper, realfagsatsingen og partnerskap mot mobbing.

- Vi har levert en stortingsmelding som har skapt debatt og fått både kjeft og ros. Men vår intensjon er ikke å endre den nordiske barnehagemodellen, men å bygge videre på det beste innenfor norsk barnehagetradisjon. Og det er jo ikke slik at barn ikke lærer noe i barnehagen i dag. Det er masse læring i barnehagen! sier Røe Isaksen.

For store forskjeller

Problemet er at alle barnehager ikke jobber like godt med områdene i rammeplanen. Kunnskapsministeren ønsker derfor at hele sektoren løftes opp slik at alle barn får opplevelsen de har krav på.

- Det gjelder bemanning, pedagogtetthet og det pedagogiske opplegget. Faktum er at en del barn ikke fanges godt nok opp. Og det kan vi gjøre noe med. Mange barn med språkvansker blir fanget opp for sent og er langt inne i skoleløpet før de får vite at det ikke er dem det er noe galt med, sier Røe Isaksen.

Her mener han at deler av lovverket er uklart. Som med dokumentasjon der man skriver ned informasjon om enkeltbarn og deler med ansatte eller bruker i foreldresamtaler. Hvis man gjør dette, må man ha en lovhjemmel for det, noe som igjen omhandler personvernet.

Vil ta vare på alle typer lek

- Vi må ha mer rom for systematisk pedagogisk arbeid og vil lage en rammeplan som i enda større grad gir rom for det. Så hva med lek? Jo, den forblir den aller viktigste delen av en hvilken som helst barnehagehverdag, forsikrer ministeren, vel vitende om at han snakker til 1000 barnehageansatte.

- Vi skal ta vare på alle måter å leke på, både den frie leken og den med litt vokseninnvolvering og ren vokseninitiert lek. Vi vil videreutvikle leken der det er en voksens tanke bak. Og vi ønsker ikke tidligere skolestart eller individuelle læringsmål, forsikrer han.

- Men rammeplanen må få fram at det er forskjell på å være et lite barn og et skoleklart barn. Samtidig er det ikke mulig å lage et klart skille mellom lærings- og lekeaktiviteter fordi barn lærer i alt de gjør. Som å dekke bordet, for eksempel.

Språk er nøkkelen

Røe Isaksen mener debatten rundt stortingsmeldingen har sporet litt av og at det høres ut som om det nesten ikke skal være rom for voksne i barnehagen i det hele tatt fordi det går på bekostning av den frie leken.

- Det handler om god balanse. Det blir ikke god lek av kun fri lek eller kun voksenstyrt lek, sier Røe Isaksen og vil gjerne trekke fram de mest kritiserte temaene i meldingen til slutt:

- Språk er nøkkelen til alt. Som lek, god kontakt med venner og det å fortelle hva du føler. Vi trenger bedre støttearbeid for språk og mener at en veiledende språknorm vil hjelpe. Vi kan diskutere måten vi gjør det på, men vi må altså bli bedre her. Så utbyttebeskrivelser. Det er ikke et påfunn fra Høyre, som noen hevder, men hentet fra rammeplanen fra 1996. Dette er noe som skal beskrive hva barna får ut av barnehagen, ikke omvendt. Og kartlegging; vi innfører ikke obligatorisk kartlegging og vi pålegger ingen mer eller mindre kartlegging. Men det er for dårlig bruk av ressurser i dag. Vi må sette inn ressursene der de trengs, og diskutere hvilke verktøy som behøves og sørge for at de er tilgjengelige. Via loven, rammeplanen og satsing på de ansatte er vårt mål å ivareta barnets behov, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.

Powered by Labrador CMS