Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (innfelt).
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (innfelt).

Vil samarbeide om å forebygge vold og overgrep mot barn

Regjeringen og KS vil at vold og overgrep blir et tema tidlig i barnehagealder. «Barna må lære hva det er,» heter det i en felles uttalelse fra partene.

Publisert Sist oppdatert

Barnevoldsutvalget har i «NOU 2017:12 Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt» avdekket alvorlig svikt mot barn, heter det i uttalelsen, ifølge Barne- og likestillingsdepartementet.

Nå vil regjeringen og KS samarbeide om å forebygge vold og overgrep, om å sikre barna riktig hjelp til rett tid og bekjempe den alvorlige svikten mot barn som beskrives i Barnevoldsutvalgets rapport.

Regjeringen og KS vil samarbeide om:

  • At sentrale beslutningstakere i alle ledd har en god forståelse av hva vold og overgrep mot barn dreier seg om og hvordan det kan bekjempes.
  • At kompetansen om vold og overgrep hos alle som jobber med barn styrkes.
  • At de som jobber med barn vet hvordan de skal snakke med barn på en måte som gjør at barnet blir trygt nok til å fortelle hva det utsettes for.
  • God samhandling mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester.
  • At vold og overgrep blir et tema tidlig i barnehagealder. Barna må lære hva det er.
  • Åpenhet om og synliggjøring av det alvorlige temaet, for å motvirke skam og usikkerhet både hos de som rammes og de som vegrer seg for å melde fra.
  • At meldeplikten til barneverntjenesten blir ivaretatt, slik at barneverntjenesten får nødvendige opplysninger om barn i utsatte livs- og omsorgssituasjoner til rett tid.

811 millioner til å følge opp tiltak i opptrappingsplan

Høsten 2016 la regjeringen fram en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn og unge.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne opplyser at det for neste år er satt av 811 millioner kroner for å følge opp tiltakene i planen.

Powered by Labrador CMS