Utvalgsleder Christian B. Sørensen og barneminister Solveig Horne på overrekkelsen av forslag til ny barnevernslov.
Utvalgsleder Christian B. Sørensen og barneminister Solveig Horne på overrekkelsen av forslag til ny barnevernslov.

Forslag til ny barnevernslov på høring

Mandag sendte regjeringen forslag til ny barnevernslov på høring. Høringsfristen er 30. januar 2017.

Publisert Sist oppdatert

Barnevernlovutvalget overleverte sin offentlige utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) 29. september. Utvalget ble satt ned i 2014 og har vurdert hvordan barnevernsloven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

– Det er en omfattende utredning om ny barnevernslov som nå sendes på høring. Utvalget har mange forslag som skal styrke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker. Utvalget foreslår en barnevernlov som er mer tidsriktig og bedre tilpasset ulike familiemønstre og et flerkulturelt samfunn. For å sikre barnas beste må vi ha et forståelig, oversiktlig og tilgjengelig lovverk, uttaler Horne på regjeringens nettsider.

Utvalget foreslår blant annet en ny overordnet bestemmelse om barnets rett til omsorg og beskyttelse og prinsippet om barnets beste. Videre foreslår utvalget å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilråder at barnevernloven blir en rettighetslov ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt.

Her kan du lese om flere av utvalgets forlsag i NOU 2016: 16 Ny barnevernslov.

Høringsfristen er 30. januar 2017. Blant høringsinstansene er Barneombudet, statens barnehus og Landsforeningen for barnevernsbarn. Også privatpersoner er velkommen til å komme med innspill.

Les mer om høringen her.

Powered by Labrador CMS