Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) gir foreldrene valget om å vaksinere barn helt ned til 5-årsalderen, og åpner for at unge mellom 12 og 15 år kan få dose to.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) gir foreldrene valget om å vaksinere barn helt ned til 5-årsalderen, og åpner for at unge mellom 12 og 15 år kan få dose to.

Tilbyr koronavaksine til yngre barn

Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet fredag.

– Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres. De åpner imidlertid for at alle foreldre og foresatte får tilbud om vaksine til barna sine, men det vil være spesielt aktuelt for noen få grupper, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det kan være særlig aktuelt for barn med kroniske sykdommer, for familier der barn har nær kontakt med personer med særlige behov for beskyttelse og for barn som har økt risiko fordi de skal oppholde seg i land med mer smitte eller dårligere tilgang til helsetjenester. Det vil også være aktuelt for barn som av andre grunner lever i en særlig utsatt situasjon, heter det i pressemeldingen.

– Vi følger Folkehelseinstituttets anbefaling, og det vil være et tilbud om gratis vaksinasjon til barn der foreldre og foresatte ønsker det, sier Kjerkol.

Unge mellom 12 og 15 år

FHI anbefaler også at ungdommer i aldersgruppen 12-15 år kan få tilbud om dose to. Det er likevel ikke en generell anbefaling om å ta vaksine da den største nytten allerede foreligger med første dose, og dose to kan gi noe økt risiko for hjertemuskelbetennelse. Per i dag har vi også begrenset kunnskap om andre sjeldne bivirkninger. Det vil likevel være et tilbud til dem som ønsker det, skriver departementet.

– Regjeringen følger Folkehelseinstituttets anbefaling når det kommer til vaksinering av barn og unge. Dette er et frivillig tilbud, og foreldre må avgjøre om de ønsker å vaksinere barnet sitt. Vi støtter også FHI i at kommunene bør være forsiktige med å legge opp til vaksinasjon på skolene, fordi tilbudet da kan oppfattes som en sterk oppfordring fra myndighetene om å ta vaksinen og dermed oppleves mindre frivillig, sier Kjerkol.

FHIs vurdering og anbefaling

Budskapet fra Folkehelseinstituttet er at barn og unge har svært lav risiko for å bli alvorlig syke av koronasykdom. Infeksjon fører sjelden til sykehusinnleggelser hos barn og innleggelsestiden har i snitt vært ett døgn.

FHI har grunn til å tro at vaksinens effekt mot symptomatisk sykdom med omikronvarianten er vesentlig redusert sammenlignet med tidligere virusvarianter, men at effekt mot alvorlig sykdom er bevart.

Det er begrenset kunnskap om bivirkninger for aldersgruppen 5-11 år, og dette taler for forsiktighet ved vaksinasjon.

FHI vil derfor ikke gi en generell anbefaling om å vaksinere alle barn, men mener at både første og andre dose til barn og unge vil kunne redusere risiko for sykdom hos det enkelte barn.

Her kan du lese vurderingen FHI har levert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet - som altså også omfatter eldste årskull i barnehagen.

Powered by Labrador CMS