Barnehagevikar dømt for å ha sparket et barn i rumpa

Retten satte straffen til 21 dagers betinget fengsel.

Publisert Sist oppdatert

En barnehagevikar i slutten av 50-årene ble nylig dømt til 21 dagers betinget fengsel for å ha sparket et seks år gammelt barnehagebarn i rumpa, skriver VG.

Erkjente delvis skyld

Mannen erkjente delvis skyld etter tiltalebeslutningen.

I dommen fra Vestfold tingrett kommer det fram at mannens forsvarer påsto at mannen skulle frifinnes fordi han selv ble sparket av barnet, etter prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Det ga ikke retten medhold i:

«Selv om forsvarer har rett i at dette prinsippet kan få anvendelse selv om en av partene er under den kriminelle lavalder, er en samlet rett av den oppfatning at det, i denne saken, er så langt fra noen jevnbyrdighet i hvilket straffbart forhold som er begått og hvilket styrkeforhold det er mellom partene, at det ikke på noen måte er grunnlag for å frifinne tiltalte på dette grunnlaget», heter det i dommen.

Skjerpende tilleggsmoment

Barnehagevikaren ble dømt for ett spark mot rumpa.

Retten legger til grunn at mannen ikke hadde til hensikt å skade barnet, men at han bevisst «langet» ut et spark, og da i det minste må ha holdt det sannsynlig at han ville treffe.

Under straffeutmålingen framgår at retten mener det isolert sett ikke er tale om alvorlig vold, men at den er krenkende. Det tilleggsmomentet at andre barn så at volden ble utført, skjerper straffen.

Dommen ble avsagt under dissens, da tiltalen gjaldt ytterligere kroppskrenkelse i form av spark mot skrittet, som tiltalte nekter for, og som rettens flertall ikke har funnet tilstrekkelig bevist.

Aktors påstand var 60 dagers fengsel.

Powered by Labrador CMS