DEBATT

Den kanskje største forskjellen på en sone-/basebarnehage er også det første som møter nye kunder og kan fremstå som stort og uoversiktelig; garderoben. Den er felles for hele barnehagen og mange er skeptiske til at de skal levere barnet sitt til en fremmed i dette store rommet. For å unngå at dette blir en terskel er det avgjørende at foresatte blir tatt imot på en ordentlig måte, skriver debattanten. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Den kanskje største forskjellen på en sone-/basebarnehage er også det første som møter nye kunder og kan fremstå som stort og uoversiktelig; garderoben. Den er felles for hele barnehagen og mange er skeptiske til at de skal levere barnet sitt til en fremmed i dette store rommet. For å unngå at dette blir en terskel er det avgjørende at foresatte blir tatt imot på en ordentlig måte, skriver debattanten. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Basebarnehager: "Jeg blir både trist, provosert og sint på min barnehage sine vegne når jeg leser slike innlegg"

"Med snart 25 års erfaring som pedagog i mange ulike typer barnehage kan jeg med hånden på hjertet si at den barnehagen med både høyest kvalitet og mest seriøse drift jeg har vært ansatt i, er den basebarnehagen jeg nå har vært ansatt de siste 12 årene."

Publisert
  • Avdelingsbarnehage?
  • Sonebarnehage?
  • Basebarnehage?
  • Liten barnehage?
  • Stor barnehage?
  • Privat barnehage?
  • Kommunal barnehage?

Det er mange faktorer en skal forholde seg til når en skal søke barnehageplass, og jeg syns det er trist å lese at noen har opplevd så mange negative episoder at det eneste alternativet er å bytte barnehage.

Med snart 25 års erfaring som pedagog i mange ulike typer barnehage kan jeg med hånden på hjertet si at den barnehagen med både høyest kvalitet og mest seriøse drift jeg har vært ansatt i, er den basebarnehagen jeg nå har vært ansatt de siste 12 årene.

Jeg kjenner meg ikke igjen i det som beskrives i debattinnlegget som barnehage.no repostet på Facebook 10. juni 2018.

At fremmede tar imot barnet, at et barn ikke blir sett på flere timer for det er med feil gruppe på tur, eller at det er høy gjennomtrekk av ansatte har ikke noe med hvilken type barnehage det er.

At en barnehage har tomme og glatte vegger, at fremmede tar imot barnet, at et barn ikke blir sett på flere timer for det er med feil gruppe på tur, eller at det er høy gjennomtrekk av ansatte har ikke noe med hvilken type barnehage det er. Dette handler ene og alene om ledelsen i barnehage og hvordan barnehagen velger å organisere hverdagen!

Det er uakseptabelt at et barn kan bli med på en tur det ikke skal og at det ikke blir lagt merke til på flere timer uansett hva slags barnehage det er snakk om, og jeg har full forståelse for at en etter en slik episode velger å bytte til en annen barnehage.

Faste grupper, faste ansatte

I min basebarnehage tilhører barna faste grupper med faste ansatte. Gruppene rullerer på 3 av hovedrommene i barnehagen, men de yngste har faste rom for trygghetens skyld.

Størrelsen på barnegruppene er ikke større enn i en avdelingsbarnehage, flere av gruppene er faktisk mindre.

Innad på hovedgruppene deles det inn i smågrupper så ofte som mulig i løpet av dagen slik at barna får tilpassede aktiviteter alt etter behov og fokusområder.

Barna telles selvfølgelig på lik linje som i alle avdelingsbarnehager jeg har vært ansatt i. Noe annet skulle bare mangle! Vi er sammen med gruppen vår og har til enhver tid oversikt og kontroll på både barn og aktiviteter.

Fordel med fleksibel utforming

Hverken jeg eller de andre ansatte er komfortable med at dette er et nokså gjengs syn på basebarnehager.

Når en barnehage driftes godt, og ansatte og barn blir veiledet til positiv samhandling, og når en har fokus på tilstedeværelse og samtidig er fleksible på romløsninger så spiller det ingen rolle hva slags type barnehage man er i.

Basebarnehager har etter min mening likevel en fordel i den fleksible utformingen. Personalet og barnegruppen kan med enkle grep forandres og tilpasses ulike situasjoner uten at barna blir utrygge, nettopp fordi man har et eierforhold til hele huset og ikke bare sin egen avdeling.

Trist, provosert og sint

Den kanskje største forskjellen på en sone-/basebarnehage er også det første som møter nye kunder og kan fremstå som stort og uoversiktlig; garderoben. Den er felles for hele barnehagen og mange er skeptiske til at de skal levere barnet sitt til en fremmed i dette store rommet.

For å unngå at dette blir en terskel er det avgjørende at foresatte blir tatt imot på en ordentlig måte. For oss starter dette allerede når noen takker ja til plass i barnehagen. Da blir foresatte sammen med barnet invitert til en oppstartsamtale i god tid før oppstart. Vi får anledning til å bli kjent i rolige omgivelser, og foresatte kan stille alle spørsmål de måtte ha behov for uten at de trenger å ta ordet foran alle andre på et felles foreldremøte. De får samtidig en omvisning i barnehagen og ansatte får anledning til å forklare og beskrive barnehagehverdagen. Ikke minst får foresatte se lekende og trygge barn i interaksjon med engasjerte ansatte. Barnehagen føles både mindre skummel og mer oversiktlig etter et sånt møte. Det vet vi, for det får vi gode tilbakemeldinger på.

Jeg blir både trist, provosert og sint på min barnehage sine vegne når jeg leser slike innlegg, og det er slett ikke første gang det skjer. Hverken jeg eller de andre ansatte er komfortable med at dette er et nokså gjengs syn på basebarnehager.

Dette er ikke oss!

Besøk de aktuelle barnehagene!

Her er en oppfordring til alle som skal søke barnehageplass; ta deg en tur rundt i de aktuelle barnehagene. Ring og avtal tid med daglig leder for å få se barnehagen, be om årsplanen og spør hva barnehagen står for og hvordan de jobber. Snakk med personalet. Se selv hvordan hverdagen er når du er innom.

Ikke velg bort en basebarnehage bare fordi du har lest noe negativt om disse barnehagene, og heller ikke velg en avdelingsbarnehage fordi det er nettopp det.

La avgjørelsen din være basert på det du har lært om barnehagen du har vært innom og sett og det du syns var bra.

Powered by Labrador CMS