Aurskog-Høland vedtok sin egen bemanningsnorm i barnehagene. Nå vil de styrke den ytterligere for å inkludere også de private barnehagene fra neste år.
Aurskog-Høland vedtok sin egen bemanningsnorm i barnehagene. Nå vil de styrke den ytterligere for å inkludere også de private barnehagene fra neste år.

Økte bemanningen fra i høst - nå vil de inkludere de private

I budsjettforslaget ville administrasjonen kutte i den styrkede bemanningen som nettopp er kommet i gang. Politikerne ville det annerledes.

Publisert

Det var i juni i fjor at politikerne i Aurskog-Høland, etter forslag fra Ap, vedtok å styrke bemanningen i de kommunale barnehagene som et forsøk. Politikerne landet på å styrke grunnbemanningen tilsvarende 5,5 barn per ansatt, fra august 2022. «Dette vil utgjøre 8,7 flere årsverk assistent-/barne- og ungdomsarbeider og tilsvarer ca. 5 mill. kr.», står det blant annet i vedtaket - som samtlige i kommunestyret stilte seg bak.

Men da forslaget til kommunebudsjett for de neste årene ble lagt fram nå i høst, var satsingen kuttet, for å spare to millioner kroner neste år, og tre millioner i 2024. Det skapte rabalder. Lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Aurskog-Høland og pedagogisk leder i Bråtebakken barnehage, Linda Stalheim, uttalte i en sak i Indre Akershus Blad at:

– Går dette forslaget gjennom, er det svært kortsiktig. Da sparer man penger på feil sted, og uten å vite hvilke konsekvenser det vil få på lengre sikt.

– Påvirker sykefraværet

Hun sier til avisen at hun ikke er i tvil om at satsingen allerede har gitt positive resultater:

– Med økt bemanning har vi fått mer tid til hvert enkelt barn, det er lettere å se hver enkelt og ikke minst følge opp sårbare barn - noe som har hatt et høyt fokus gjennom pandemien. Tillitsvalgte i barnehagene melder også at det er enklere å få tatt ut nødvendig planleggingstid nå som bemanningen er økt. Dersom den økte bemanningen i barnehagene blir tatt bort allerede etter kort tid, vil det være stikk i strid med å satse på tidlig innsats. Går dette forslaget gjennom, vil det bety at det blir flere barn per ansatt og mindre tid til hvert barn, sier hun til avisen.

Stalheim mener også styrkingen har gitt seg utslag i lavere sykefravær, og viser til at sykefraværet i august 2020 var på 9,8 prosent, i august 2021 var på 9,7 prosent mens det tilsvarende tallet for august 2022 var på 3,9 prosent.

– Jeg er klar over at noe av sykefraværet tidligere år kan skyldes pandemi, men jeg er trygg på at det er en direkte sammenheng mellom lavere sykefravær og økt bemanning.

Lailia Durrani, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland, mener på sin side at sykefraværet ville gått ned uansett.

–Men det stemmer at vi ser en nedadgående trend i barnehagene - selv om vi får et oppsving mot slutten av året på grunn av mye sykdom. Sykefraværet er en av faktorene som betyr noe, spesielt i de store barnehagene hvor den lokale bemanningsnormen har gjort en stor forskjell. Ved å redusere bemanningen i barnehagene, vil det gå utover det pedagogiske innholdet og vil gå utover fleksibiliteten til å organisere hverdagen i barnehagen. Dette vil selvfølgelig få konsekvenser dersom det blir vedtatt av politikerne, sier hun.

Vil heller styrke bemanningen

Da saken ble behandlet i formannskapet, var tonen blant politikerne en helt annen enn hos administrasjonen:

– Den lokale barnehagenormen, den opprettholder vi. Det er utrolig viktig å ha en god og riktig bemanningen i barnehagene, så det er helt uaktuelt for oss å kutte på det, sa Steinar Ottesen (Ap) i møtet.

Mens Høyre vil gå enda lenger og styrke bemanningen også i de private barnehagene, tilsvarende 1,277 millioner kroner i året de neste årene.

– Når det gjelder barnehagenormen, så er det ikke flertall for å reversere den. Da mener jeg at det må komme også barna i de private barnehagene til gode. Det er et etterslep på overføringer der man bruker de kommunale budsjettene fra året før, så da bør man forskuttere det til de private barnehagene slik at alle barn får samme nytte av det, sier Simen Solbakken (H).

Noe også Senterpartiet var enige i:

– Det er de samme ungene som kommer inn i skolen og er våre unger. Enten de går i den ene eller andre barnehagen er det viktig å få jevna ut forskjellene. At de har et fang å sitte på, at de ansatte får bedre tid til ungene har vært viktig for oss, sa Eline Hestsveen (Sp).

Budsjettet og økonomiplanen i Aurskog-Høland kommune skal endelig behandles i kommunestyret 12. desember.


Powered by Labrador CMS