Christian Eidevald er barnehagelærer og lektor ved Universitetet i Stockholm. Under barnehagekonferansen Förskoledagarna holdt han foredrag om hvordan man kan drive systematisk kvalitetsarbeid i barnehagen.
Christian Eidevald er barnehagelærer og lektor ved Universitetet i Stockholm. Under barnehagekonferansen Förskoledagarna holdt han foredrag om hvordan man kan drive systematisk kvalitetsarbeid i barnehagen.

Behandler du barna likt? Slik finner du det ut

– Bruk video for å se interaksjonen mellom barn og voksen, sier den svenske forskeren Christian Eidevald.

Publisert Sist oppdatert

Eidevald er barnehagelærer og lektor i barne- og ungdomsvitenskap ved Universitetet i Stockholm, og har skrevet boken Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan – Hallå, hur gör man?.

Gjennom sin forskning har Eidevald jobbet med kvalitetsutvikling i flere svenske barnehager. Under konferansen Förskoledagarna arrangert av kunnskapsutviklingsforetaket Gothia Fortbildning i Stockholm, talte han til barnehagelærerne om hvordan man kan drive systematisk kvalitetsarbeid i barnehagen.

– Av alle de metodene jeg har jobbet med er video den metoden som har vært mest effektiv. Med video kan du se interaksjonen mellom barn og voksen på en helt annen måte, sier han til barnehage.no.

– Det er mange som tar bilder av det barna gjør eller samler inn det barna har laget, og etterpå sitter og reflekterer over dette. Det kan også utfordre hvordan man ser på kunnskap og man kan utvikle tanker rundt hvordan man skal jobbe videre, men du får liksom ikke med din egen oppførsel på samme måte som når du setter opp et videokamera, fortsetter Eidevald.

Hva skal du se etter?

Skal man bruke video i kvalitetsarbeidet bør man kun filme korte snutter på tre til fem minutter av gangen, slik at man kan gjøre analysen unna på 30 minutter, anbefaler forskeren.

– Den vanligste feilen når man begynner å jobbe med videokamera er at man spiller inn for lange sekvenser. Da rekker man ikke å analysere videoklippene, påpeker han.

En annen utfordring ved å bruke video kan være å vite hva man egentlig skal se etter når man skal analysere klippene. Eidevald har følgende råd:

– Se på hvilke spørsmål du stiller til barna. Stiller du flest åpne spørsmål eller ja og nei-spørsmål? Hvilke barn tar du på, hvordan tar du på dem? Hvilke barn prater du med, hvordan prater du med dem? Begynn med å skrive ned de tankene du får. Ser du noe mønster? Er det enkelte barn som ofte får negative tilbakemeldinger? Er det noen barn som ofte blir fremhevet og får høre at de er flinke? Hva gjør det med de ulike barna og hvordan kan vi endre vår tilnærming slik at alle barn skal få de samme forutsetningene? sier han.

Skru gjerne på videokameraet i hektiske situasjoner, for eksempel under påkledningen.

– Det er i slike situasjoner de tingene vi ikke er klar over kommer best til syne, sier forskeren.

Eidevald uttrykker forståelse for at det kan være utfordrende å finne tid til filming og analyser i en hektisk barnehagehverdag. Hans oppfatning er likevel at denne typen systematisk kvalitetsarbeid kan være en nøkkel til å finne bedre måter å arbeide på, som igjen vil bidra til å skape et bedre miljø for både barn og voksne.

Høy kvalitet viktigst for de utsatte barna

Ifølge Eidevald kan høykvalitetsbarnehager ha flere positive effekter, særlig på de mest utsatte barna.

– Ser vi for eksempel på USA hvor det er store forskjeller mellom barnehager av høy og lav kvalitet, ser vi at barna som har gått i en barnehage med høy kvalitet har mye lettere for å utvikle sosial kompetanse og klarer seg bedre på skolen. Barna som har gått i en barnehage med lav kvalitet har vanskeligere for å lære, har dårligere tilknytning til både foreldre og andre, og vanskeligere for å klare seg sosialt, sier Eidevald.

– Det vi kan se i Sverige, om vi ser på skolene, er at en skole med høy kvalitet har lettere for å hjelpe de barna som kommer fra vanskeligstilte familier og fra familier med lav utdanning. Om barn fra familier med lav utdanning går i en barnehage eller skole med lav kvalitet vil de ikke lykkes like godt, mens barn som har foreldre med høy utdanning klarer seg bra både i barnehager og skoler med lav kvalitet og høy kvalitet. Høy kvalitet har derfor størst betydning for de utsatte barna, fortsetter han.

Kvalitet i svenske barnehager

På spørsmålet om hvordan ståa er når det gjelder kvaliteten i svenske barnehager, svarer Eidevald følgende:

– Kvaliteten er generelt veldig høy. Internasjonalt regnes svenske barnehager av mange for å være den barnehagen i verden med høyest kvalitet. Det som har vært styrken i Sverige har vært at forskjellene mellom barnehagene med høy kvalitet og lav kvalitet har vært veldig liten, sier forskeren.

De siste årene har forskjellene i kvalitet imidlertid økt – mye takket være politikerne, mener Eidevald.

– Den forrige regjeringen ville at vi skulle belønne de barnehagene som gjorde det bra og tenkte at de barnehagene som ikke gjorde det så bra kunne legge ned. Men siden vi har hatt mangel på barnehageplasser i Sverige, har også barnehagene med lavere kvalitet fortsatt hatt mange barn og man har ikke kunnet legge dem ned, så nå har man begynt å gå bort fra denne tankegangen, forteller han.

– Før i tiden ga man mer penger til de barnehagene som lå i utsatte områder og nå har man begynt å gå tilbake til dette igjen for å forsøke å løfte disse barnehagene, sier Eidevald, som understreker at det likevel fremdeles skiller lite mellom barnehager av høy og lav kvalitet i Sverige sammenlignet med i de fleste andre land.

Powered by Labrador CMS