Sinnet går over: Det er helt normalt for barn rundt to år å være sinte og aggressive. Når de passerer to år lærer de «å være snille» — ikke minst av andre barn.
Sinnet går over: Det er helt normalt for barn rundt to år å være sinte og aggressive. Når de passerer to år lærer de «å være snille» — ikke minst av andre barn.

Barn blir mindre sint etter at de fyller to år

Små barn lærer positiv og vennlig atferd av foreldre, barnehageansatte og ikke minst andre barn.

Publisert Sist oppdatert

– Det er helt normalt for barn rundt to år å være sinte og aggressive. Det gjelder både jenter og gutter. Men fortsetter barnet å være mye aggressiv etter dette, kan det bli et problem, sier psykologiprofessor Terje Ogden ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Han leder et stort norsk forskningsprosjekt. Mer enn tusen småbarn i Telemark og Drammen er blitt fulgt fra de var seks måneder gamle. Barna har nå begynt på skolen, og forskerne følger dem videre gjennom de første par årene i småskolen.

Når barna har passert to år, ser forskerne at bruken av fysisk aggresjon går nedover, og den fortsetter å synke videre mot skolealder.

– Vi tror det handler om noe så enkelt og forståelig som at barn etter hvert lærer seg alternativ atferd. At barnet lærer seg det barn selv ofte omtaler som «å være snill». De forstår og opplever at det å være grei og å samarbeide gir dem flere venner. Det gir dem også mer oppmuntring fra mor, far og barnehageansatte, sier Ogden.

Problematferd

En liten gruppe barn slutter ikke å være aggressive, og det er særlig gutter som fortsetter å ha vanskeligheter med sinne og utagerende oppførsel. Studien har også fulgt barn med ulike former for problematferd.

Dette er såkalt eksternaliserende problematferd som barn som slår, biter og sparker og internaliserende problematferd som barn som er triste, engstelige, sjenerte og tilbaketrukket.

Forskerne mener begge disse typene atferd er mulig å oppdage i barnehagen, og at det er viktig.

– Vi ser også at begge disse gruppene barn kan få problemer med å bli akseptert av andre barn i barnehagen. Men overraskende for oss, viser det seg at det er de triste og engstelige barna som har størst problemer. Det er disse barna som blir mest isolerte i forhold til andre barn, ikke barna med aggressiv problematferd, sier Ogden til forskning.no.

Vennskapsferdigheter

Forskerne har også sett på sammenhengen mellom sosiale ferdigheter og problematferd — og konkludert med at når barn viser utagerende og uønsket atferd så kan det skyldes at de ikke har lært seg sosiale ferdigheter.

– Derfor bør barnehageansatte og foreldre prioritere å lære og oppmuntre barns sosiale ferdigheter, framfor å bruke tid og krefter på å korrigere problematisk atferd, sier Ogden. 

Powered by Labrador CMS