Barn som stammer har negative tanker om sin egen tale

De negative tankene om egen tale kan forverre stammingen for barn helt ned i treårsalderen, mener forsker.

Publisert Sist oppdatert

Forskning viser at barn som stammer har negative tanker om hvordan de snakker og hvor flinke de er, sammenlignet med barn som ikke stammer. Det skriver uio.no.

– Negativ evaluering av egen tale kan hemme talen fordi barnet kan unngå å snakke i spesifikke situasjoner eller med noen personer. Det antas også at barna som er mer negative til egen tale, vil være mer anspente i kommunikasjonssituasjoner, noe som kan føre til mer stamming, sier doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, Linn Stokke Guttormsen til uio.no. Hun er den første i Norge til å skrive doktorgrad om stamming.

Sammen med kolleger har hun gjennomført en oversiktsstudie der de oppsummerer tidligere forskning på området for å kunne konkludere med status i forskningsfeltet.

Ifølge forskeren har barn som stammer mer negative tanker om sin egen tale enn barn som ikke stammer. For noen av barna etableres disse tankene rett etter at stammingen har begynt. For andre tar det lenger tid før de blir bevisst stammingen og de eventuelt negative tankene kommer derfor senere.

Guttormsen tror de negative tankene henger sammen med graden av stamming, hvor lenge barnet har stammet og alder. De negative holdningene til egen tale blir verre med alderen.

Forskeren mener det er viktig å gjøre barnehageansatte oppmerksomme på at stamming allerede fra tidlig alder har et kognitivt og emosjonelt aspekt.

– Kartlegging av tanker og følelser bør derfor være en del av kartleggingen og vurderingen av behov for behandling som gjøres av logopeder. I samarbeid med foreldre og barnehageansatte kan man observere barnets reaksjoner på stammingen og følge stammeutviklingen tett ved å være oppmerksomme på ansiktsuttrykk, kroppsspråk, og verbale uttrykk hos barnet som stammer når hun / han snakker. Det må også poengteres at det er svært viktig å jobbe med holdninger blant barna i barnehager, og at det er nulltoleranse for negative kommentarer, verbale, og nonverbale, mot barn som stammer, sier Guttormsen.

Les sammendrag av studien her.

Powered by Labrador CMS