– Vi forventer selvsagt at de som jobber i barnehager i dag ikke må gå som følge av strengere krav, men at det blir lagt til rette for en kompetanseheving for dem som ønsker det, sier May-Britt Sundal i Fagforbundet.
– Vi forventer selvsagt at de som jobber i barnehager i dag ikke må gå som følge av strengere krav, men at det blir lagt til rette for en kompetanseheving for dem som ønsker det, sier May-Britt Sundal i Fagforbundet.

– Barnehagesektoren trenger flere voksne, ikke bare pedagoger

Fagforbundet er positive til skjerpingen av pedagognormen, men mener det er viktigere å få på plass nok voksne i barnehagen gjennom hele åpningstiden.

Publisert Sist oppdatert

– Det viktigste for oss er å få på plass en norm for bemanningen, som også etter planen skal innføres i august. Det kommer jo også fram i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet: Dette er bare en start, sier leder av yrkesseksjonen for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal.

Hun viser til høringssvaret fra Fagforbundet, der et av poengene er at den nye bemanningsnormen må sikre at det blir flere voksne i barnehagen, og at de voksne er sammen med barna.

– Vi mener det ikke bare bør være en norm for pedagoger, men at også antallet barne- og ungdomsarbeidere blir regulert. Helt konkret vil vi ha en økt bemanning med 50 prosent barnehagelærere, 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere og 25 prosent med annen kompetanse. Samtidig er det et viktig poeng at skjerpingen av pedagognormen ikke innebærer at de skal lesses ned med administrative oppgaver. Det må være nok voksne til stede for barna hele dagen, sier Sundal.

Samtidig er naturlig nok en av de viktigste oppgavene til Fagforbundet å sikre arbeidstakerne.

– Vi har per i dag veldig mange dyktige ansatte i barnehagene, både fagarbeidere og assistenter. Mange av assistentene har lang erfaring. Vi forventer selvsagt at de som jobber i barnehager i dag ikke må gå som følge av strengere krav, men at det blir lagt til rette for en kompetanseheving for dem som ønsker det, sier hun, og legger til:

– Det er kjempeviktig at ikke assistentene blir tilsidesatt. Det handler om å være trygg på sin egen arbeidsplass. Jeg kan ikke påstå at det er mange som frykter for å miste jobben, men vi har vært tydelig på at dersom ansatte ønsker kompetanseheving bør det legges tilrette for det.

Sundal sier at også Fagforbundet i lengre tid har hatt fokus på at kvaliteten i barnehagene må heves.

– I tillegg har vi uttalt at vi ønsker en norm på hvor store avdelingene i barnehagene bør være. Det aller viktigste er at barna har en god hverdag, og det fordrer at det er nok voksne på plass.

Fagforbundet peker også i sitt høringssvar på at regjeringens forslag til endring i lovverket ikke er en tilstrekkelig oversiktlig og helhetlig gjennomgang av barnehagesektoren. De mener grunnbemanningen i barnehagen skal være en voksen per to barn under tre år, og en voksen per fem barn over tre år. Ikke en voksen per tre barn under tre år, og en voksen per seks barn over tre år, som Kunnskapsdepartementet foreslår.

– Vi er spente på hva som skjer med bemanningsnormen nå framover, avslutter Sundal. 

Powered by Labrador CMS