MIB-koordinatorer i Asker kommune Eirik Grav og Asgeir Berg.

Barn i ingenmannsland

- Gutter og jenter har rett til å møte både menn og kvinner i barnehagen, sier barnehagestyrer Anders Farstad. Nå inviterer Asker kommune og MIB alle til en internasjonal konferanse om betydningen av kjønn i arbeid med barn.

Publisert Sist oppdatert

Målet med konferansen "Boys and girls in no mans land" er å forene forskning, erfaring og praksisfeltet til det beste for barna.

Asker kommune har et mål om flere menn i barnehagene. Barn skal få møte både menn og kvinner i barnehage og grunnskole. Organisasjonen Menn i barnehagen (MIB) vil gjennom denne internasjonale konferansen spre kunnskap, samt knytte kontakt med andre som er opptatt av utfordringer rundt barn og kjønn i Norge og Europa.

– Asker kommune har i mange år jobbet aktivt for å rekruttere menn inn til stillinger i barnehager. Vår klare holdning er at gutter og jenter har rett til å møte både menn og kvinner i barnehage og grunnskole. Samfunnet svikter barna våre, og i særdeleshet guttene, ved ikke å skaffe dem reelle kjønnsrollemodeller, sier talsperson, barnehagestyrer og en av initiativtakerne til konferansen, Anders Farstad.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom mangeårig internasjonalt samarbeid har MIB-Asker med sine samarbeidsland jobbet aktivt mot en økt bevissthet om utfordringene rundt kjønn i barnehager, hva internasjonal forskning sier om temaet, erfaringsdeling - og nettverksbygging på tvers av landegrenser, og ikke minst hva som kan og må gjøres for at rekrutteringen av menn til jobb i barnehagene fortsetter å øke.

– Det er naturlig at det er nettopp vi i Asker kommune som tar på oss ansvaret for en slik konferanse fordi Asker har vært en forgangs kommune i en årrekke, sier Asker kommunes koordinatorer for MIB, Eirik Grav og Asgeir Berg.

De har brukt et år på å planlegge denne konferansen. Nå håper de å fylle teatersalen med barnehageansatte, eiere, politikere og fagfolk både fra Norge og utlandet.

Mange uten menn

Konferansen, som avholdes i Asker kulturhus den 21.-22. oktober ønsker å belyse det faktum at mange barn aldri møter mannlige rollemodeller i barnehagen eller på skolen.

Konferansen byr på et bredt spekter av foredragsholder fra Danmark til Israel og tilbake hjem igjen. Et av trekkplastrene er advokat, forfatter og foredragsholder Geir Lippestad. Gjennom sitt foredrag tar han publikum med på problemstillinger knyttet til verdispørsmål og viktigheten av mannlige rollemodeller.

– Linken mellom gode verdier og viktigheten av dedikerte og engasjerte voksne tilknytningspersoner blir et interessant og spennende tema, sier arrangørene.

Ubesvarte spørsmål

Den danske psykologen, hjerneforskeren og forfatteren Ann Elisabeth Knudsen, vil gjennom sin nyere forskning belyse forskjeller på gutter og jenter. Bør dette ha noen konsekvenser for vår pedagogiske praksis, er et av mange spørsmål som vil besvares av foredragsholderne på denne konferansen.

– Vi er stolte over at Asker kommune og politikerne stiller seg bak og drar i gang en stor konferanse med et godt internasjonalt snitt, sier Grav og Berg.

Her kan du lese mer om MIB og melde deg på konferansen: http://meninchildcare.no

Powered by Labrador CMS