F. v.: Professor Margaret Sandvik deler ut prisen til styrer ved Espira Gullhella, Ann Hege Warnes.
F. v.: Professor Margaret Sandvik deler ut prisen til styrer ved Espira Gullhella, Ann Hege Warnes. (Foto: Espira)

Vant pris for sitt fokus på lek i barnehagen

Espira Gullhella barnehage i Asker kommune vant Espira-prisen 2015. Prisen deles ut til den barnehagen som har gjennomført det beste pedagogiske tiltaket, sett opp mot rammeplanen.

Espira Gullhella vant prisen for sitt grundige arbeid med å sette lekens rolle i barnehagene på dagsordenen. Barnehagen har valgt å bruke både teori, kurs, observasjon, diskusjonsgrupper og praksisfortellinger for å nå sitt mål. Hele personalgruppen har vært involvert i prosjektet.

– Juryen var imponert over det grundige arbeidet barnehagen har lagt ned. Det er et solid stykke arbeid de har utført. Og hele prosjektet er godt forankret i rammeplanen, sa jurymedlem Margareth Sandvik, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en pressemelding, i forbindelse med utdelingen.

Øvrige jurymedlemmer var førsteamanuensis og FoU-leder Ellen Beate Sandseter ved Dronning Mauds Minne Høgskole og Espiras fag- og innovasjonssjef Pia Paulsrud.

Espira-prisen ble delt ut for første gang i 2015 og selve prisen er en gavesjekk på 10 000 kroner som barnehagen kan benytte til selvvalgt formål.

Prisen ble delt ut under den årlige styrersamlingen for 81 styrere i Espiras barnehager denne uken. Styrer Ann Hege Warnes mottok prisen på vegne av de ansatte i Espira Gullhella.

Espira Gullhella har seks avdelinger og ligger på Nordre Gullhella i Asker Kommune. Barnehagen er en miljøfyrtårnsertifisert fullkostbarnehage som satser på miljøvern og dyrking av egne grønnsaker.

Debatt

Til toppen