I forrige uke var førskolebarna fra Norlandia Bjørnåsen barnehage på besøk i Botanisk hage i Oslo for å teste ut opplevelsene barnehagebarn i hovedstaden skal få ta del i når det nye Klimahuset står klart neste vår. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
Treet Trym fulgte barna på ferden gjennom Botanisk hage. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
På ferden gjennom hagen fikk barna møte Tryms bestefar Eldar, som var blitt så gammel og kroket at han hadde lagt seg ned på den snødekte bakken. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
Irene Hirsti-Kvam forteller barna om Tryms bestefar, Eldar. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
Barna har trukket luene nedover øynene for å bruke andre sanser til å kjenne på vær og vind. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
Skattekisten til storebror Trægir inneholder mange spennennde skatter som barna fikk kjenne på. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
Lua er igjen trukket ned foran øynene slik at barna kan kjenne på skattene og prøve å gjette hva de holder i hånden. (Foto: Silje Wiken Sandgrind )
  (Foto: Silje Wiken Sandgrind )

– Når barn blir glade i naturen ønsker de også å ta vare på den

Nylig var barna i Norlandia Bjørnåsen barnehage på besøk i Botanisk hage i Oslo. Der fikk de møte treet Trym og familien hans.

– Når vi er ute i skogen, hvordan skal vi oppføre oss da? Er det greit å bare brekke av en grein på et tre? spør Irene Hirsti-Kvam, prosjektmedarbeider for Klimahuset ved Naturhistorisk museum - UiO.

– Nei! svarer førskolebarna i Norlandia Bjørnåsen barnehage bestemt.

Treet Trym fulgte barna på ferden gjennom Botanisk hage. Foto: Silje Wiken Sandgrind

De har nettopp vært med Hirsti-Kvam på en vandring gjennom Botanisk hage i Oslo. På turen har barna også hatt følge med en ny venn, treet Trym. Han er oppvokst i hagen og er fortsatt så liten at han får plass i ryggsekken til Hirsti-Kvam.

Trym har flere slektninger som barna har fått møte på sin ferd gjennom hagen. Blant annet bestefar Eldar som er så gammel og kroket at han har lagt seg ned på den snødekte bakken. Og storebror Trægir som har vokst seg så stor og bred at det må flere førskolebarn til for å klare å holde rundt hele stammen.

Se bildekarusell øverst i saken.

Åpner klimahus i 2020

Barna i Norlandia Bjørnåsen barnehage hadde tatt turen til Botanisk hage denne kalde vinterdagen for å teste ut opplevelsene barnehagebarn i hovedstaden skal få ta del i når det nye Klimahuset står klart. Klimahuset er en satsing i regi av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, og skal etter planen åpne våren 2020. (se faktaboks)

Irene Hirsti-Kvam er prosjektmedarbeider for Klimahuset ved Naturhistorisk museum, UiO. Foto: Silje Wiken Sandgrind

– Vi har jobbet med å lage pedagogiske opplegg både for barnehagebarn og ungdom, som skal være på plass når Klimahuset åpner neste år. Nå er vi i gang med å teste ut barnehageopplegget, sier Hirsti-Kvam.

Opplegget legger vekt på at barna skal få bruke sansene sine; lukte, høre, lytte og kjenne, opplyser Hirsti-Kvam.

– Målet er at barna skal bli sansende observatører i naturen og få kjærlighet til naturen, sier hun.

– Barna får besøke bestefar Eldar og kjenne på vær og årstider. Så er det videre til storebror Trægir hvor det handler om å sanse natur og naturobjekter. Barna får også møte Tryms venninne Trine. Der får de lage kunst, «land art», forteller Hirsti-Kvam.

Gir barna gode naturopplevelser

Ifølge pedagogisk leder Frida Stokvik Gjerde i Norlandia Bjørnåsen barnehage, passet det bra med en tur til Botanisk hage for å hilse på Trym og familien hans.

  Foto: Silje Wiken Sandgrind

Dette barnehageåret deltar nemlig samtlige Norlandia-barnehager i Norge, Sverige, Polen, Nederland og Tyskland i den pedagogiske satsingen «Go Green» der fokus er på natur, miljø og bærekraft.

– Vi har jobbet med dette gjennom hele høsten og vinteren. På vår avdeling har vi hatt hovedfokus på gjenvinning og avfallssortering. Vi har også vært mye på tur og prøvd å gi barna gode opplevelser ute slik at de skal bli glade i naturen. Da får de forhåpentligvis et større ønske om å ta vare på den, sier Frida Stokvik Gjerde med et smil.

Om Klimahuset

Klimahuset åpner våren 2020 som en del av Naturhistorisk museum, UiO.

Klimahuset skal være en arena for å formidle forskning om klima og miljø, særlig rettet mot barn og ungdom.

Huset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer.

Huset settes opp i miljøvennlige materialer med solcellepaneler på taket. Byggeplassen er fossilfri.

Prosjektet realiseres ved hjelp av en gave fra Jens Ulltveit-Moe på 70 millioner kroner, samt bidrag fra Oslo kommune, Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI, Statkraft og OBOS.

(Kilde: Naturhistorisk museum, UiO)

Debatt

Til toppen