×
Annonsørinnhold fra Helsedirektoratet
Foto: Ole Walter Jacobsen
Foto: Ole Walter Jacobsen

Ett år med ny Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

Mat og måltider i barnehagen har stor betydning for barns helse. Helsedirektoratets retningslinje har som mål å bidra til mer likeverdig mat- og drikketilbud til barn i hele landet.

  • Dette er en annonse. Redaktørene i Barnehage.no er ikke involvert i produksjonen.

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen ble lansert i desember 2018. I løpet av 2019 har Helsedirektoratet arrangert en rekke regionale konferanser om mat og måltider i barnehagen med fokus på retningslinjen og måltidet som en pedagogisk arena. Konferansene har vært arrangert i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og lokale myndigheter.

-Vi er glade for den store interessen som er vist for dette temaet rundt omkring i landet. Det har vært mange deltakere og stort engasjement. Vårt inntrykk er at retningslinjen er blitt godt tatt imot sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Et hjelpemiddel

Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto:  Finn Oluf Nyquist/Helsedirektoratet

Retningslinjen er et hjelpemiddel for barnehagen. Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er et av barnehagens verdigrunnlag livsmestring og helse. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Videre er kropp, bevegelse, mat og helse ett av barnehagens sju fagområder.

-Helsedirektoratets oppgave er å gi anbefalinger som er i tråd med oppdatert forskning og god praksis. På den måten kan vi bidra til å understøtte barnehagenes arbeid med kravene i rammeplanen, kvalitetssikre mat og måltider i barnehagen, og gi ansatte faglig støtte sier Carlsen.

Ulike ønsker

Barnehagestyrere og annet barnehagepersonell får stadig henvendelser fra foreldre med ulike ønsker som viser at det er forskjellige oppfatninger om hva som er et sunt kosthold. Det er viktig at ansatte i barnehagen har oppdaterte kunnskapsbaserte anbefalinger å følge slik at de kan føle seg trygge på at de har den beste kunnskapen tilgjengelig når de skal arbeide med mat og måltider.

-Retningslinjens anbefalinger er godt faglig forankret, og skal fungere som et verktøy for ansatte slik at de lettere kan tilrettelegge måltidene på en måte som ivaretar barns behov for energi, næringsstoffer og det viktige sosiale samværet som måltidene representerer. De skal også stå faglig støtt i møte med ulike ønsker og henvendelser de mottar, sier Carlsen.

Mange måltider for mange barn

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehage. Et barn med fulltidsplass vil i løpet av denne perioden spise ca. 3000 måltider i barnehagen. I løpet av en vanlig hverdag inntar barnet mellom 40 og 60 % av sitt energiinntak i barnehagen. Da sier det seg selv at maten, drikken og måltidene i barnehagen er av stor betydning for helse, trivsel og matglede.

-Dessuten har de vanene vi danner tidlig i livet en tendens til å vedvare. Derfor har mat og måltider i barnehagen betydning for helse både på kort og lang sikt, sier Carlsen.

Forskjellen på bør og skal i retningslinjen

Helsedirektoratet får ofte spørsmål om hva som er forskjellen på bør- og skal-anbefalinger i retningslinjen og hvorfor ikke alle anbefalingene er skal-anbefalinger.

-Skal-anbefalinger brukes i hovedsak når anbefalingen er begrunnet ut fra gjeldende lov, forskrift eller at annen praksis er faglig uforsvarlig. En bør-anbefaling er en sterk faglig anbefaling. Det vil si at man også må være forberedt på å ha gode argumenter for å avvike fra den, forklarer Carlsen.

Måltidet som pedagogisk arena

Barnehagehverdagen er ofte travel, det er mange oppgaver som skal utføres og de ansatte skal ivareta flere ulike fagområder gjennom sine pedagogiske aktiviteter. Det er også krav til at måltidene er en pedagogisk arena i barnehagen.

-Noen gir uttrykk for at forberedelser og gjennomføring av måltidene tar tid fra andre viktige aktiviteter. Men måltidene må gjennomføres uansett vær, vind, fasiliteter og sykefravær. Derfor har vi lagt vekt på å fremheve muligheten til å benytte måltidet som arena å inkludere de andre fagområdene i rammeplanen på, sier Carlsen.

Åtte av de nasjonale sentrene i utdanningen har vært med å lage heftet Måltidet som pedagogisk arena på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Heftet lastes ned på mhfa.no. I dette heftet er det ideer til hvordan måltidet kan benyttes som en pedagogisk arena på ulike områder.

Det gode måltidet

Mat og måltider handler selvfølgelig om å få påfyll av energi og næringsstoffer som barn trenger for trivsel, vekst og utvikling. Men mat og måltider handler om mye mer enn det. Mat er kultur, gode smaksopplevelser, møte mellom barn og møte mellom barn og voksne.

-Det gode måltidet kommer ikke av seg selv. Derfor jobber vi i Helsedirektoratet med å gi barnehagene verktøy slik at alle som har et ansvar for mat og måltider i barnehagene har et godt utgangspunkt for dette arbeidet. Vi oppfordrer alle til å ta Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen i bruk, avslutter Carlsen.

Helsedirektoratets retningslinje for mat og måltider i barnehagen:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

Til toppen