– Det er inspirerende at vi har mulighet til å ha en positiv innvirkning på barns liv, sier høgskolelektor Beate Lund som er nominert til prisen Årets barnehageinspirator 2021 som deles ut av PBL.
– Det er inspirerende at vi har mulighet til å ha en positiv innvirkning på barns liv, sier høgskolelektor Beate Lund som er nominert til prisen Årets barnehageinspirator 2021 som deles ut av PBL.

– Studentene har lært meg hva det vil si å være en god lærer

Hun brenner for at hver student skal finne sin unike barnehagelærerstemme. Høgskolelektor Beate Lund ved HIØ er en av fem forelesere som kan vinne prisen «Årets barnehageinspirator 2021».

Publisert Sist oppdatert

«Hun motiverer, inspirer og får alle studentene til å ville høre på henne. Hun er dyktig og deler egne erfaringer, både positive og negative. Hun har et fantastisk barnesyn og menneskesyn der hun ser alle som enkeltindivider. Hun inviterer til mye refleksjon blant studentene og er en veldig aktiv lytter og lever seg inn i alle historier/refleksjoner som kommer. Hun har inspirert meg og jeg gleder meg til hver eneste forelesing med henne.»

Det skriver en av studentene som har nominert høgskolelektor Beate Lund til prisen som deles ut av PBL.

Lund er utdannet barnehagelærer og har jobbet mange år i barnehage som styrer, fagleder, pedagogisk leder og migrasjonspedagog. Hun har en mastergrad i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet, og de siste fem årene har hun undervist på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, blant annet i emnet Barns utvikling, lek og læring.

– Jeg er utrolig takknemlig, rørt og ydmyk over at studentene mine har brukt tid på å skrive noen ord om meg og nominere meg. Det er studentene som er min største motivasjon i jobben på barnehagelærerutdanningen, sier Lund om nominasjonen.

Ærlig profesjonsutøver

– Hvilke egenskaper mener du en god underviser må ha?

– Jeg mener det er viktig å være ekte. Når jeg er i klasserommet med studentene møter jeg dem på den samme måten og med samme ledelsesfilosofi som jeg ville møtt barn, ansatte og foreldre med i barnehagen. Jeg bruker min arbeidserfaring fra barnehagen for å prøve å gjøre pensumet så praksisnært som mulig, og legger vekt på også å fortelle om det jeg mislyktes med for å vise at alle er i utvikling og kan gjøre feil. Da jeg begynte å jobbe i barnehage for over 20 år siden gjorde jeg ting i beste mening, men som jeg overhodet ikke ville ha gjort i dag. Det å være en ærlig profesjonsutøver også i klasserommet er veldig viktig for meg, sier Lund, og fortsetter:

– Humor, raushet og trivsel er like viktig i en barnehage som i et klasserom, og det skal være takhøyde for å være uenig. Jeg sier til studentene mine at de må finne sin egen barnehagelæreridentitet. Man kan utøve denne rollen på mange ulike måter, og man kan ikke bare repetere praksislæreren eller læreren sin, man må tørre å finne sin unike og autonome barnehagelærerstemme.

Om prisen:

  • Prisen går til en lærer/foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger - som på en god måte har inspirert og motivert studentene sine til en yrkeskarriere i barnehage.
  • Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak prisen som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annet hvert år.
  • Juryen består i år av styreleder Eirik Husby i PBL, Kari Pape, pedagog, foredragsholder og forfatter, og Elise Håkull Klungtveit, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.
  • Prisen deles ut under PBLs landsmøte mandag 1. november.

– Studentene er min største inspirasjon

– Hva finner du mest glede i å undervise i?

– Den flerkulturelle pedagogikken, som er temaet jeg har tatt master i, fascinerer meg både i klasserommet og i møtet med barn. Det at vi er mangfoldige på så mange måter inspirerer meg veldig. Jeg tror vi har et ekstremt potensial i det å være forskjellige. Den flerkulturelle pedagogikken og det flerkulturelle miljøet er bra for oss som mennesker, både i barnehagen og i utdanningen, sier Lund.

– Hvem inspirerer deg?

– Studentene inspirerer meg! De inspirerer meg til å finne nye undervisningsmetoder som gjør pensumet begripelig og meningsfullt. Barnehagebarna inspirerer meg også. Jeg vet hvor viktig profesjonen som studentene skal inn i er for å kunne ivareta barn. Vi har en enorm makt ute i barnehagen når det gjelder hvilken hverdag vi skaper for barn. Det er et stort alvor i det, samtidig er det også veldig inspirerende at vi har mulighet til å ha en positiv innvirkning på barns liv. Når jeg foreleser har jeg alltid barna i bakhodet, sier Lund.

Inviterte til «kaffe med lave skuldre»

– Hva har gjort størst inntrykk på deg som lærer i løpet av pandemien?

– Selv om vi har masse digitale hjelpemidler, har det vært mer utfordrende for meg som lærer å inspirere studentene og skape engasjement via PC-skjermen. Men det som har gjort aller størst inntrykk på meg er de mange studentene som flyttet for seg selv for første gang til Halden for å studere. De har tilbrakt veldig mye tid på en hybel langt fra familie og venner, sier Lund.

For å skape noen sosiale møtepunkter for studentene tok hun og flere kolleger initiativ til noe de kalte for «kaffe med lave skuldre».

– Det gikk ut på at vi inviterte studentene til å spise lunsj med oss på Zoom. Da snakket vi om alt fra hvordan spise sunt og vaske klær, til hvilke TV-serier vi så på. Vi måtte lage noen møtepunkter særlig for dem som ble sittende mye alene.

– Det har nok ikke vært lett å være student under pandemien, og jeg er så imponert over hvordan de har holdt ut. Vi som jobber på høgskolen har prøvd å møte de ulike livene og samtidig skape en trygghet om at dette kommer vi igjennom, sier Lund.

– Lærer mye om meg selv i møte med studentene

«En veldig inspirerende og kunnskapsrik dame som gjør forelesningene morsomme og innholdsrike. Hun sier at vi alle kan gjøre noen «bommerter» og kommer med egne eksempler og løfter opp selvtilliten og selvfølelsen vår.»

Slik beskrives Lund av en av barnehagelærerstudent som har nominert henne til prisen.

– Hva er det viktigste du har lært av studentene dine?

– Studentene er helt avgjørende for å skape meningsfull undervisning. De lærer meg hele tiden å bli mer bevisst og reflektert både som menneske, men også som fagperson. Studentene har mye kunnskap og kompetanse om hvordan man kan utvikle undervisningen videre. Jeg får masse tips både når jeg treffer dem og når jeg leser fagtekstene de skriver. De lærer meg rett og slett hvordan jeg kan være en god lærer. Og nå som jeg har jobbet på høgskolen i fem år, er det de som gir meg oppdaterte «bilder» på hvordan det er ute i praksis.

Barnas arena

– Har du et gyllent minne fra din egen studietid?

– Da jeg var barn lekte jeg ikke mye med andre barn, jeg hadde bare andre voksne rundt meg. Som femåring var jeg på juletrefest i et barnehagelokale og jeg husker at jeg ble så fascinert over at her lå alt til rette for barn, dette var barnas arena. Det hadde jeg aldri sett før ettersom jeg var vant til å være sammen med voksne. Den samme fascinasjonen fikk jeg igjen som student på barnehagelærerutdanningen da jeg kom ut i praksis:

– Miljøet i en barnehage er så tilrettelagt for barn, hele landskapet med mennesker, rom og skapende prosesser fascinerer meg veldig. Jeg får enormt mye energi av det. Jeg har så tro på det å skape ting sammen i team på tvers av alder og kjønn. Det har fascinert meg gjennom hele utdanningen, helt fra jeg var fem år og frem til nå, sier Lund.

De fem finalistene til «Årets barnehageinspirator 2021» er:

Her kan du stemme på din kandidat.

Powered by Labrador CMS