–  Jeg håper barna tar med seg mange gode minner fra tiden i barnehagen og at de opplever at de har blitt sett og anerkjent for den de er, sier daglig leder Tone Bredesen i Regnbuen barnehage; en av fem finalister i kåringen av Årets barnehage 2020 i regi av PBL.
– Jeg håper barna tar med seg mange gode minner fra tiden i barnehagen og at de opplever at de har blitt sett og anerkjent for den de er, sier daglig leder Tone Bredesen i Regnbuen barnehage; en av fem finalister i kåringen av Årets barnehage 2020 i regi av PBL.

– Barnas trivsel og trygghet går foran alt

– Det er mange gode barnehager rundt omkring i landet, så vi ble veldig glade og overrasket da vi fikk vite at vi var en av finalistene, sier daglig leder Tone Bredesen i Regnbuen barnehage i Vefsn.

Publisert

«Hver eneste dag kan vi sende barna våre til fantastiske ansatte som alltid tar godt vare på barna. Barna er trygge på de ansatte og blir alltid sett.

De ansatte er mye ute sammen med barna, der er de alltid med i leken og finner på artige og spennende ting sammen med barna. Når de er inne er de også flink til å finne på spennende ting som får frem glede, kreativitet og læring. De ansatte er engasjerte, aktive, kreative og kjærlige! De stiller gode krav til våre barn, men samtidig er det rom for at alle skal få utforske og finne ut hvem de er.»

Disse ordene tilhører forelderen som har nominert Regnbuen barnehage i Vefsn kommune som kandidat til Årets barnehage 2020.

– Hva var den første reaksjonen da dere fikk vite om nominasjonen?

– Vi ble veldig rørt, ydmyk og glad. Det er mange gode barnehager rundt omkring i landet, så vi ble veldig glad og overrasket da vi fikk vite at vi var en av finalistene, sier daglig leder Tone Bredesen.

To avdelinger

Barnehagen som ligger i Mosjøen åpnet dørene høsten 1991. I dag rommer Regnbuen barnehage 30 barn og ni ansatte, fordelt på to aldersblandede avdelinger.

ÅRETS BARNEHAGE 2020

Prisen «Årets barnehage» deles årlig ut til en av medlemsbarnehagene i PBL. Målet med prisen er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Juryen består av styret i PBL, og vinneren bestemmes ut fra åtte kriterier: 

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

I tillegg kan leserne stemme på sin favoritt. Avstemningen er åpen fram til 18. august.

Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under PBLs digitale lederkonferanse tirsdag 8. september. 

Her kan du stemme på din favoritt

– Vi er en allsidig barnehage. Vi er mye på tur og er opptatt av helsefremmende arbeid. Det siste året har vi hatt aller mest fokus på det sosiale og hvordan vi fungerer sammen i fellesskap. I likhet med de andre barnehagene i Vefsn deltar vi i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet, forteller den daglige lederen.

I 2018 ble barnehagen godkjent som helsefremmende barnehage av folkehelsekoordinator i Vefsn kommune. Det innebærer at barnehagen jobber etter anbefalte kriterier for helsefremmende arbeid, som er utarbeidet av Nordland fylkeskommune.

– Vi har sterkt fokus på kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse, sier Bredesen, og fortsetter:

– Vi har lenge vært bevisst på hva slags mat vi serverer til barna. Barnehagen er ikke helt sukkerfri, men det er mange år siden vi sluttet å servere søtsaker under bursdagsmarkeringer. Vi legger også vekt på å være mye ute. Vår innstilling er at det som kan gjøres inne, som regel kan gjøres ute. I tillegg er vi opptatt av å gi barna mange erfaringer som kan bidra til å styrke deres psykiske helse.

– Liker å være i utvikling

– Hva er det som gjør dere til en god barnehage?

– Først og fremst tror jeg det handler om at vi har en kompetent og stabil personalgruppe, som liker å være i utvikling. Vi jobber mye med refleksjoner og bevisstgjøring rundt hvordan vi er i møte med barn og foreldre, sier den daglige lederen og forteller at trygghet, anerkjennelse og omsorg er barnehagens kjerneverdier.

– Flere av våre ansatte har jobbet her siden tidlig på 90-tallet. I tillegg har vi lavt sykefravær. De ansatte blir mye inkludert i planlegging og når avgjørelser skal tas. De får mye ansvar, som igjen gjør at de føler seg betydningsfulle. Jeg tror det er en av årsakene til det lave sykefraværet, sier Bredesen.

Hun opplyser at sykefraværet har ligget på under 1 prosent de to siste årene, og at snittet for de tre siste årene er 1,6 prosent.

– De to avdelingene våre samarbeider godt. Barna deles ofte inn i mindre grupper med jevnaldrende på tvers av avdelingene. Dette har vi gode erfaringer med. Vi opplever at arbeidet med fagområder og temaarbeid i større grad kan tilpasses barnas alder, modning og interesser, sier Bredesen.

– Alle skal oppleve tilhørighet

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er å gi et allsidig og godt barnehagetilbud til alle. Barna skal trives og foreldrene skal oppleve at det er trygt å ha barna sine i barnehagen.

– Barnas trivsel og trygghet går foran alt. Hos oss skal alle oppleve tilhørighet og at de blir sett og tatt vare på. Og de ansatte skal være tilstedeværende og aktive, sier den daglige lederen.

Gode minner

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Jeg håper de tar med seg mange gode minner fra tiden i barnehagen og at de opplever at de har blitt sett og anerkjent for den de er.

– Jeg håper også de tar med seg en god dose sosial kompetanse. Og at de er trygge på seg selv og godt rustet for å takle de utfordringer de vil støte på i fremtiden, avslutter Bredesen.

Dette er finalistene:

Powered by Labrador CMS