Steinhagen barnehage er en av seks barnehager på Storhaug, Hillevåg og Hundvåg som i høst får sju ekstra barn under 3 år. Foto: Googlemaps
Steinhagen barnehage er en av seks barnehager på Storhaug, Hillevåg og Hundvåg som i høst får sju ekstra barn under 3 år. Foto: Googlemaps

Foreldre reagerer på at kommunen regner garderober og ganger som leke- og oppholdsareal

Seks barnehager i Stavanger får sju ekstra småbarn hver fra høsten uten å øke boltreplassen. Foreldre mener deler av arealene som kommunen har godkjent som leke- og oppholdsarealer er uegnet for lek.

Publisert

- Det er helt vanlig, og det er ikke sånn at bare lekerom er leke- og oppholdsareal. Gang- og fellesarealer regnes også med, svarer barnehagesjef Monica Buvig Stenseth til Stavanger Aftenblad.

Avisa skriver at foreldre i Stavanger er kritiske til at seks kommunale barnehager i byen skal ta inn sju ekstra barn under tre år og flere ansatte uten at barna får mer plass. Garderober og ganger er medregnet i leke- og oppholdsarealene som kommunen har godkjent.

- I småbarnsavdelingene er det kun én garderobe. Det er trangt og skittent, og likevel regnes deler av dette arealet med som lekeareal. Etter vår mening er det uegnet til lek, sier FAU-leder Marion Pflugfelder i Steinhagen barnehage, til Stavanger Aftenblad.

Stiller spørsmål

Leder Inger Haraldsen i Utdanningsforbundet i Stavanger er også kritisk.

- Jeg mener det blir presset inn flere barn enn det er lagt til rette for, og stiller spørsmål ved hva som er målt inn i lekearealet, sier hun.

Venstre-politiker Rune Askeland er urolig over at økningen i antall barnehageplasser har skjedd uten at politikerne er tatt med på råd.

- Jeg er bekymret over faren for at dette kan føre til forslag fra administrasjonen om flere nedleggelser av barnehager. I tillegg vil jeg påpeke at kvaliteten skal være like god over hele byen, og jeg er skeptisk til at bydeler som Storhaug skal ha mindre lekeareal per barn, sier Askeland til Stavanger Aftenblad.

Kan medregnes hvis egnet

I Utdanningsdirektoratets veileder om godkjenning av barnehager heter det blant annet:

«Arealberegningen ved fastsettelsen av leke- og oppholdsarealet skal ta utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel lekerom, grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, kan denne også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen.»

Administrasjonen: Allerede godkjent

Administrasjonen har i et svar på spørsmål fra politiker Rune Askeland skrevet at økningen i antall barn i de seks barnehagene er vurdert som helt nødvendig for at alle barn med rett til det skal få barnehageplass og for å få flere barnehageplasser i områder der det er stort behov for det.

Rådmannen understreker ifølge Stavanger Aftenblad at økningen gjøres på bakgrunn av areal som allerede er godkjent som leke- og oppholdsareal.

Powered by Labrador CMS