orsta
orsta

Foreldre i sjokk – politikerne har vedtatt fire ukers sommerstengt

For å spare 1,2 millioner kroner har Ørsta kommune vedtatt å øke barnetallet per voksen og innføre fire uker sommerstengt i alle kommunale barnehager.

Publisert

- Fleire foreldre er i sjokk og anar ikkje korleis sei skal få sommarferien til å gå i hop. Dette er eit avtalebrot frå kommunen si side, sier foreldrerepresentanter til Møre-Nytt (krever innlogging).

Det var i forbindelse med budsjettbehandlingen i Ørsta kommune før jul at det kom fram at barnehageseksjonen ble pålagt å spare 1,2 millioner kroner. Administrasjonen foreslo å øke fra to til fire ukers sommerstengte barnehager, samt øke barnetallet per voksen og avvikle den nye barnehageavdelingen på Sæbø.

Avventer avvikling

Da kommunestyret behandlet spareplanen, ble det vedtatt at det skal gjøres en ny vurdering av avviklingen på Sæbø etter at opptaket for kommende barnehageår er gjort.

De to andre punktene ble vedtatt. Men Møre-Nytt peker på at det hersker tvil om økningen i antall barn per voksen kan settes ut i livet ettersom det er ventet at Stortinget vedtar en ny bemanningsnorm som skal gjelde fra 1. august i år.

- Kontraktsbrudd

Møre-Nytt skriver at foreldrene fra samarbeidsutvalgene er oppskaket over det som har skjedd. Under et møte mellom samarbeidsutvalgene og barnehagestyrerne denne uka ga foreldre uttrykk for at fire ukers sommerstengt er i strid med barnehagevedtektene og dermed et kontraktsbrudd.

Seksjonslederen for barnehageseksjonen, Reidun Mo, forsvarer ifølge Møre-Nytt avgjørelsen om fire ukers sommerstengt i stedet for to da hun fikk pålegg om å finne innsparinger på 1,2 millioner kroner.

Med fire uker stengt slipper kommunen å ta inn sommervikarer for å få ferieavviklingen til å gå opp.

- Innstrammingstiltak er aldri gode forslag. Men dett er det som råkar minst, sa hun ifølge Møre-Nytt.

Én privat stenger to uker

Ingen av de private barnehagene i Ørsta kommer til å holde fire uker sommerstengt i år.

Mosmarka barnehage holder åpent hele sommeren, ifølge barnehagens vedtekter. Farkvamen barnehage og Krokedalen barnehage har etter det barnehage.no får opplyst et samarbeid som innebærer at foreldre og barn har et tilbud i en av disse barnehagene uansett når på sommeren de selv har ferie.

Liadal barnehage SA har to uker sommerstengt.

Powered by Labrador CMS