DEBATT

Organisasjonstillitsvalgt Toril Kalsås i Utdanningsforbundet Bergen stiller spørsmål om barnehagepensjon i et åpent brev til byråd Linn Katrin Pilskog (til høyre).
Organisasjonstillitsvalgt Toril Kalsås i Utdanningsforbundet Bergen stiller spørsmål om barnehagepensjon i et åpent brev til byråd Linn Katrin Pilskog (til høyre).

Åpent brev til Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Linn Katrin Pilskog

Utdanningsforbundet Bergen mener pensjonsutgifter i private barnehager bør dekkes krone for krone.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I Bergen kommune har det vært private barnehager i mange år, lenge før barnehageforliket i 2003. Private barnehager er derfor en viktig og stor del av barnehagetilbudet som kommunen har ansvar for.

Det har vært mange endringer i sektoren gjennom tidene, både når det gjelder innholdet i barnehagen og i det som har med eierskap og finansiering å gjøre. Akkurat nå er det mange, særlig små, ideelle og enkeltstående som sliter økonomisk. Dette er en kortversjon av et åpent brev til Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, for jeg er bekymret.

Her kan du lese hele det åpne brevet.

Fra 2016 til og med 2021 fikk alle barnehager 13 prosent pensjonstilskudd og det medførte at sektoren sett under ett fikk rundt en milliard mer enn de betalte i pensjonsutgifter disse årene. Det er store forskjeller i pensjonsutgifter og noen barnehager har hatt mye lavere kostnader, mens barnehager med gode pensjonsavtaler og stabil og voksen personalgruppe har hatt høyere utgifter. Fra i fjor fikk barnehagene lavere tilskudd, 10 prosent for de i konsern og 12 prosent (i 2022, 11 prosent 2023) for de enkeltstående.

For mange er det alt for lite.

For ny pensjonsavtale

Kunnskapsminister Tonje Brenna har slått fast at det skal være enkelt å søke kommunene om å få dekket pensjonsutgifter over henholdsvis 10 og 12 prosent.

Men det er to betingelser knyttet til det.

Det ene er at pensjonsavtalen må være inngått før 1.1.2019. Veldig mange av de private barnehagene i Bergen er med i PBL og tilknyttet PBL sin barnehagepensjon som trådte i kraft i 2020. Bergen kommune mener derfor at PBL-barnehager «ikke fyller kriteriene for å kunne søke om ekstra tilskudd til pensjonsutgifter fordi pensjonsavtalen er for ny», som det står i avslagsbrev, selv om PBL mener at avtalen ble inngått i 2018.

Det er ikke først og fremst den nåværende pensjonsavtalen som gjør at noen barnehager har veldig høye utgifter. Det er i all hovedsak gode pensjonsavtaler inngått i en tid da «alle» hadde dyre og gode avtaler, fordi barnehagene mente at ansatte i private barnehager skulle ha like gode pensjonsavtaler som offentlig ansatte. I noen barnehager går over halvparten av pensjonsutgiftene til gamle ytelsespensjoner. Et eksempel er en ideell barnehage i Bergen som i 2022 betalte 331 000 kroner til PBL-pensjonen og 537 000 til ytelsespensjon. Den største utgiften er altså til en avtale inngått før 2019, og den ble inngått før de kunne vite om at dagens regler skulle bli innført.

Bruker premiefond

Heller ikke barnehager som har fungerende pensjonsavtale fra før 1.1.2019 er sikret ekstra tilskudd til høye pensjonsutgifter. Det begrenses nemlig av at «Kommunens plikt til å dekke barnehagens pensjonsutgifter er begrenset oppad til kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i egne tilsvarende barnehager». Fordi Bergen kommune i fjor brukte av premiefondet for å betale pensjon, minsket de regnskapsførte pensjonsutgiftene med rundt 15 000 kroner per årsverk, fra 76 715 til 61 896 kroner. Selv om utgiftene i realiteten var ganske like.

En av de ideelle barnehagene i Bergen har reelle pensjonsutgifter på 96 905 kroner per årsverk. Med 12 prosent pensjonstilskudd får de dekket 69 685 av staten. Og på grunn av at Bergen kommune har regnskapsført sine utgifter til i underkant av 62 000 får ikke barnehagen noe ekstra til pensjon fra kommunen, og må ta over 350 000 kroner fra et annet sted. Men mange barnehager har ikke noe annet sted å ta det fra- det som eventuelt har vært av overskudd har blitt brukt til oppgradering av lokaler, til leker eller til bemanning.

Den uforutsigbare finansieringen sammen med dårlig informasjon gjør nå at de barnehagene som har prioritert barna og kvalitet i tilbudet nå blir straffet. Det er vel ikke intensjonen?

Bør dekkes krone for krone

Utdanningsforbundet Bergen mener pensjonsutgifter bør dekkes krone for krone. Regjeringen må få på plass ordninger som både er forutsigbare og gir rom for kvalitet uten at noen kan berike seg på barnehagedrift og pensjonstilskudd.

Bergen kommune er lovpålagt å ha et barnehagetilbud til alle barn over ett år. Over halvparten av de som driver dette tilbudet i Bergen er private barnehager. Vi mener at byrådet må ta ansvar for at de private barnehagene får forutsigbare økonomiske rammer og dekket pensjonsutgifter som går ut over prosentene de får dekket av pensjonstilskuddet, inntil et bedre system er på plass. Manglende finansiering går ut over barn og ansatte, og de skal ikke straffes for at finansieringssystemet i sektoren må endres.

Powered by Labrador CMS