Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania og driver kurs- og foredragsvirksomhet i eget selskap.
Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania og driver kurs- og foredragsvirksomhet i eget selskap.

Retorikk-ekspert refser Aps omtale av private i velferden

– Fremstår som den bitre, enslige onkelen.

Publisert Sist oppdatert

Det var lille julaften at retoriker Kjell Terje Ringdal sto fram som politisk hjemløs, etter å ha vært Ap-velger i en årrekke. I en kronikk hos DN tok han et oppgjør med det han kaller Arbeiderpartiets anstrengte venstre-populisme, og ordbruken som følger med.

«Regjeringens ny-språk er så demotiverende, så gjerrig, så lite entusiastisk for alle som våger seg ut i det «frie» livet. Den er skulende, skeptisk og fremstår som den bitre, enslige onkelen som spytter og skvetter negativitet rundt seg», skrev Ringdal – blant annet.

«Det gjør noe med folk som jobber i privat helseomsorg, som passer på barn i private barnehager, som driver egne selskaper, som jobber med innovasjon osv. når de blir beskrevet som profitører, baroner, og overklasse med sugerør som eneste motivasjon for å gå på jobb», påpekte han.

Traff en nerve

Mye tyder på at Ringdal traff en nerve. Han fikk i alle fall en form for takkekort i romjulen. Og:

Allerede i uke 1 av 2023, ga næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i Politisk kvarter på NRK uttrykk for at han ville lytte til kritiske røster som vil Arbeiderpartiet vel, og som er skuffet enten fordi de ikke synes at politikken har truffet godt nok eller fordi de er uenige i retorikk og kommunikasjon.

– Når målingene er dårlige så har vi bare oss selv å skylde. Og vi ser på dette som en stor inspirasjon. Vi kommer nå fra to dager med strategiseminar både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi har vært selvkritiske der, vi har gått gjennom hva som fungerer og hva vi kan gjøre bedre, og vi tar selvfølgelig tilbakemeldingene fra velgerne på alvor, sa Vestre.

– Og så synes jeg vi skal snakke penere om hverandre i Norge. Jeg synes ikke det kler noen å sette stempler og merkelapper. Det er verken profitører eller baroner eller baronesser som skaper jobber og verdier i Norge, la han senere til.

Typisk lillavelger

– Hva var det som fikk deg til å skrive den kronikken, Ringdal?

– Det var en materialisering av min egen bakgrunn som helse- og sosialarbeider som har sklidd over i kommunikasjon, akademia og privat virksomhet, begynner forklaringen.

Nordstrand-mannen ser seg selv som typisk lillavelger. En som føler seg godt hjemme i Ap omkring det å være ansvarlig og bygge samfunn, samtidig som man har et sideblikk på de svakeste. Det han anser for å være de vakreste sidene ved sosialdemokratiet. Hvor det også hører med en anerkjennelse av at private kan bidra.

Men den siste tiden har han ikke kjent seg igjen.

– Det har blitt gjort politiske poeng ut av å omtale private næringsdrivere negativt. Som profittjegere, baroner og så videre. Det er å skyte på feil mål, i den grad det er noe mål, mener Ringdal.

– Ofrer ungdommer

Den helt utløsende årsak til at han tok bladet fra munnen, var at regjeringen – slik han ser det – nå i praksis går inn for nedleggelse av private omsorgsboliger for ungdom, uten at det finnes alternativ. For de ikke vil at noen skal tjenes penger på å drive slik omsorg.

– Da opplever jeg at vi er over i propaganda, dogmer og prinsipprytteri. Jeg har tidligere jobbet med ungdommer. Nå blir de ofret på det ideologiske alteret, mener Ringdal.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har en annen framstilling. Regjeringen vil styrke de statlige institusjonene for selv å kunne ta vare på barna med de største utfordringene, skrev hun i et debattinnlegg i Aftenposten i desember.

Sikkert er det at Hurdalsplattformen slår fast at: «regjeringen vil gradvis fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet.»

Brenna-kronikk

Når det gjelder private barnehager, er ordlyden i Hurdalsplattformen en litt annen. «Et nytt regelverk skal sette en stopper for utviklingen der kommersielle eier stadig flere barnehager».

Men det politiske ordskiftet kan neppe sies å ha vært mindre krast på dette feltet.

Her er eksempler fra en kronikk som kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hadde på trykk i VG under tittelen «Lot pengene renne ut av private barnehager», etter at det ble kjent at eierne av landets største barnehagekjede hadde flyttet til Sveits:

«Høyre satt med regjeringsmakten i åtte år. De fikk et drøss av rapporter som viste det samme, nemlig at private barnehager var mer lønnsomme enn andre private velferdstjenester. Skattebetalernes penger forsvant ut av barnehagene til eierne, gjennom eiendomssalg og andre kreative løsninger. (…) De politiske handlingene uteble. Med åpne øyne lot de barnehagemilliardærene fortsette å bygge sine formuer med fellesskapets penger.»

Omstridt

Ikke alle deler denne oppfatningen. Professor Kåre Hagen, som ledet velferdstjenesteutvalget, har for eksempel tidligere sagt at det norske velferdssystemet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt. Og kalt det «en forurensning av den offentlige debatten» å karakterisere ærlig økonomisk virksomhet for velferdsprofitører.

Brenna skriver:

«Regjeringen er for private barnehager, og i det videre arbeidet vil vi ta hensyn til at små og enkeltstående barnehager oftere sliter økonomisk. Samtidig må vi sikre at de nesten 30 milliarder kronene som foreldre og fellesskapet betaler til barnehagene, går til barnas beste – ikke til profitt for eierne. (…) Penger bevilget til barnehage, skal ikke gå fra barn til børs.»

Det scorer hun ikke veldig mange poeng med hos Ringdal.

– Hardt språk

– Jeg kan gi henne honnør for å være kreativ og finne på gøyale utsagn som «fra barn til børs». Det er en festlig allitterasjon. På sett og vis kan det understreke et politisk poeng. Men innholdsmessig er dette et eksempel på at man bruker veldig kantete beskrivelser, og politisk betente betegnelser på det å drive private barnehager. Språket er veldig hardt, sier Ringdal.

– Når det er sagt, så er det sånn at velferdstjenester alltid må underlegges en form for kontroll. Og så blir et spørsmål hvor langt man skal gå. Men det private i seg selv er ikke problemet, fortsetter han.

Ringdal synes det er interessant at det ikke er mer enn 20 år siden SV og Frp inngikk forlik for å løse utfordringen med stor underdekning på barnehageplasser her i landet.

– De to partiene ble enige om å gjøre det som er smart: Åpne for private. Da ble problemet løst. Når man en håndfull år senere beskriver det som om pesten har tatt Norge, er det i beste fall merkelig.

Kattens farge

– Man gjør seg selv helt blind for hva som løste et problem. Da har jeg lært i det siste, at Deng Xiaoping sa; «det er samme hvilken farge katten har, bare den fanger mus». Det burde være likegyldig hvem som driver barnehager, bare de driver gode barnehager, fortsetter Ringdal.

For Rødt, og for dagens SV, er det åpenbart langt fra likegyldig. Et kjapt tilbakeblikk på året som gikk viser at disse partiene trolig er de flittigste brukerne av «profitør»- og «baron»-begrepene. Men Ringdal finner også eksempler hos Ap. Om ikke kunnskapsministeren bruker disse ordene direkte i sin kronikk, så er etterlatt inntrykk et annet enn det partiet tradisjonelt har formidlet, påpeker han.

– Dette er et eksempel på at man lager et veldig forstemt bilde av hva privat velferdsproduksjon kan føre til. Men jeg mener at det ikke er noe én-til-én-forhold mellom privat og dårlig. Eller at private aktører er ensbetydende med utbytting av velferdsstaten. Det er denne typen svart-hvitt-tenkning som gjør at frontene blir veldig steile, advarer Ringdal.

– Moralistisk

– Og så ser jeg kanskje til og med en veldig moralsk argumentasjon som antyder skatteflyktninger med luksusliv i Sveits som ikke tar ansvar for samfunnet. Det er en veldig moralistisk tone, som ikke åpner opp for reelle gode diskusjoner om hva som er problemene og løsningen på dem, mener han.

– Man er per definisjon en moralsk unnasluntrer om man for eksempel tar et privat initiativ i helse- og velferdssektoren. Og nåde den som på toppen av det hele flytter fra landet og blir en skatteflyktning. Da er fordømmelsen fullstendig, fortsetter Ringdal sitt resonnement.

Han reagerer på språket, tonen og moralismen, sier han.

– Det betyr ikke at jeg er imot en diskusjon om hvordan velferdstjenestene våre drives.

– Oppsummert så ønsker jeg meg kanskje tilbake til «den Stoltenbergske» Ap-løsningen, med samfunn og næringsliv hånd i hånd.

Fikk svar og takk

Det hører med til historien at kommunikasjons- og retorikkeksperten fikk svar og takk fra næringsminister Vestre, i form av en kronikk publisert i DN i romjulen.

Der het det blant annet: «Arbeiderpartiet skal stå for de samme sunne sosialdemokratiske verdier som alltid. Som at verdier må skapes før de kan deles. Som at det er bra at private bedrifter går med overskudd. Som at vi bør takke jobbskapere og skattytere hver eneste dag for at de bidrar til det store spleiselaget. Som at vi gjerne kan ha et visst innslag av ikke-offentlige aktører i velferdstjenestene, så lenge det ikke går på bekostning av ansattes rettigheter og et godt og likeverdig tilbud for alle.»

– Hva tenker du om signalene som har kommet etter at du skrev kronikken?

– Næringsministerens svar var et slags tilbaketog. Det er bra. En god begynnelse, og så har det skjedd mange andre ting også. Jeg tror i alle fall at det var et punkt på agendaen, da regjeringen hadde samlingen sin, at «nå må vi jobbe med språket vårt», sier Kjell Terje Ringdal.

Powered by Labrador CMS