Snorre Valen er nestleder i SV.
Snorre Valen er nestleder i SV.

Til krig mot profitt i barnehager: Ber eiere som vil ha utbytte om å bytte bransje

Utbytte utgjorde 0,4 prosent av omsetningen i private barnehager i 2015. Nå er kampen mot barnehageeiere som tjener penger blitt en av SVs viktigste saker foran stortingsvalget.

Publisert Sist oppdatert

Foran partiets landsmøte førstkommende helg har landsstyret ifølge NTB levert en innstilling på fire betingelser for at SV skal støtte en ny regjering etter høstens stortingsvalg:

  • Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.
  • Økt barnetrygd.
  • Profittfri drift av private tilbud innen barnehage, barnevern og asylmottak.
  • Nasjonal lærernorm på maks 15 elever i småskolen og maks 20 fra 5. til 10. trinn.

– I lomma på private

Tall fra Private Barnehagers Landsforbunds avdeling for samfunnsøkonomi viser at private barnehager i 2015 omsatte for 22,6 milliarder kroner.

Av de pengene gikk 85,8 millioner kroner til utbytte for eierne. Altså 40 øre for hver hundrelapp.

SVs nestleder Snorre Valen bekrefter overfor barnehage.no at kampen mot profitt i barnehager er en viktig sak for partiet foran valget og i eventuelle regjeringssamtaler.

– Det er viktig fordi pengene som både skattebetalere og foreldre bruker går til de velferdstjenestene de er tiltenkt. Det er både et prinsipielt problem og et praktisk problem når penger som skulle gått til grunnleggende velferdstjenester ender i lomma til private.

– Vil det ikke være vanskelig å lage et system som er vanntett?

– Jo, og det er helt åpenbart at forbud mot utbytte har ikke hindret aktører innenfor utdanningssektoren å hente inn penger, blant annet gjennom internfakturering. Så det er ikke til å overse at dette er en ganske vanskelig materie å gå inn i.

God kvalitet?

– Alle undersøkelser og all forskning viser at private barnehager har en minst like god kvalitet som kommunale. Er det helt uvesentlig for SV i denne sammenhengen?

– Det aller viktigste er at vi har velferdstilbud av god kvalitet. Derfor er vi imot at penger skal hentes ut i overskudd når de ellers kunne gått til virksomhetens formål. Og da snakker jeg også om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Og så må vi se på hvor stor andel av budsjettene som går til lønninger, for på den måten å se hva som er reell bemanning. Det er jo åpenbart at virksomhetene kan spare inn på viktige kostnader når de kan hente ut overskudd.

Les også: - En av de største suksessene for kvinnelige gründere i norsk historie

– Hvis en kvinne som er barnehagelærer velger å etablere en privat barnehage og jobber mange år med å få den til å gå godt, er det da urimelig om hun enkelte gode år henter ut avkastning på kapitalen hun har investert?

– La meg si det sånn at det er et større problem at det er færre barnehager enn før som blir drevet av slike ildsjeler. Stadig flere barnehager blir drevet av store og kommersielle kjeder, sier Snorre Valen og viser til en svensk utredning der det foreslås å skille mellom avkastning på det man har investert og det som kommer inn i form av foreldrebetaling og offentlige tilskudd.

– Det er vel de samme pengene? Barnehagen har vel ikke andre inntekter enn foreldrebetaling og tilskudd?

– Det er klart at det må jobbes med de tekniske løsningene for å få satt ut disse ideene i praksis, sier Valen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

– Bør drive med noe annet

Han mener at ideelle aktører skal stå i en særstilling blant de private. Og prinsipielt vil han ikke skille mellom enkeltstående aksjeselskaper og kjeder.

– Hvis du vil leve av å drive en god barnehage, er det topp. Men hvis du skal drive næringsvirksomhet og hente ut utbytte, bør du drive med noe annet.

– SV heiet veldig på de private, også dem som tjente penger, da dere skulle innfri barnehageløftet for åtte-ti år siden. Har dere rett og slett ikke bruk for dem lenger?

– Jeg vil vel heller si at vi har lært av den prosessen. Det som en gang var en rekke ulike små aktører er nå konsolidert i noen få ganske store. Vi burde ha sett farene ved det i større grad enn da vi gjennomførte barnehagereformen i sin tid.

Mer enn utbytte

– Ifølge PBLs tall utgjør utbytte i snitt 0,4 prosent av inntektene til private barnehager. Det er ikke veldig mye?

– Vi har ikke hevdet at det er store summer som hentes ut i utbytte. Men mulighetene for å hente penger på andre måter er i stor grad tilstede. Det er en åpning jeg ikke synes vi skal ta særlig lett på.

– Er det noen prinsipiell forskjell på om private skal kunne tjene penger på barnehage eller offentlig brøyting?

– Barnehager er et viktig velferdstilbud for de aller fleste barn, og står jo i en særstilling. Men problemstillingen blir jo mye av den samme på andre områder også. Det har vært nylig en stor sak rundt Oslos anbud på søppel. Og i Trondheim er nå renovasjonen ført tilbake til kommunen. Vi mener kritiske offentlige tjenester i så stor grad som mulig bør være utført av det offentlige, sier Snorre Valen.

Høyre: – Lite treffsikkert

Svein Harberg (H), leder i familiekomiteen på Stortinget, sier at Høyre har vært veldig tydelig på at SVs idé ikke er god.

– For det første, når SV vil ha forbud mot profitt: Hva er profitt? Er det profitt hvis en barnehageeier som har investert sin kapital i en barnehage tar ut avkastning på kapitalen? Er det profitt hvis en person som har bygd opp og investert i en barnehage over lang tid uten å tjene mye penger på det, henter ut litt penger hvis det ett år er rom for det?

Harberg mener SVs tilnærming åpner for svært mange slike problemstillinger. Samtidig minner han om at et forbud mot utbytte i stedet kan føre til at dem som virkelig ønsker det, kan hente ut penger på andre måter. Han konkluderer med at SVs forslag er lite treffsikkert.

– Vi vil også ha en ordning som sørger for at penger til barn skal gå til barn. Men Høyre har hatt et kontinuerlig prosjekt med tildeling av offentlige penger at det skal være riktig mengde og innenfor klare, fastsatte rammer som bemanning og lønns- og pensjonsvilkår, sier Harberg.

Han mener de private barnehagene har levert.

– I dag har private barnehager minst like god kvalitet som kommunale, sier Svein Harberg.        

Ap: – Kan ikke svare

Barnehage.no har vært i kontakt med Arbeiderpartiets familiepolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen med spørsmål om hvordan Ap stiller seg til SVs nullprofittkrav.

– Det kan jeg ikke svare på da saken ikke er behandlet hos oss internt ennå, svarer Trettebergstuen.

Powered by Labrador CMS