– Finansieringen av bemanningsnormen var ikke god nok fra før og nå kuttes det enda mer i en underfinansiert ordning, sier Martin Henriksen (Ap).
– Finansieringen av bemanningsnormen var ikke god nok fra før og nå kuttes det enda mer i en underfinansiert ordning, sier Martin Henriksen (Ap).

Ap: – Barnehagen er ikke en vinner i dette budsjettet

– At regjeringen vil kutte i overgangsordningen for bemanningsnormen er både overraskende og uforståelig, sier Arbeiderpartiets Martin Henriksen.

Publisert

Mandag formiddag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Her kommer det frem at regjeringen ønsker å trappe ned overgangsordningen med tilskuddet til bemanningsnormen i barnehagen, fra 262 millioner kroner i 2019 til 111,2 millioner kroner i 2020. Departementet foreslår også at tilskuddet i 2020 bare går til små private barnehager.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, Martin Henriksen, reagerer sterkt på regjeringens forslag om å kutte i overgangsordningen.

– Finansieringen av bemanningsnormen var ikke god nok fra før og nå kuttes det enda mer i en underfinansiert ordning, sier han til barnehage.no.

– Jeg mener at et slikt kutt vil gjøre det mye mindre forutsigbart for alle de private barnehagene som har innført normen, som kanskje har brukt av oppsparte midler for å få dette på plass fordi de forventet at det skulle komme en bedre finansiering av normen, sier Henriksen.

Sanner: – Rom for å trappe ned

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Martin Henriksen mener at det er feil å kutte i overgangsordningen for bemanningsnormen i 2020-budsjettet, og at mange private barnehager vil kunne slite med å oppfylle bemanningsnormen som en konsekvens av dette. Hva er din kommentar til det?

– Da kjenner åpenbart ikke Henriksen til hvordan utviklingen har vært. I 2017 var det 106 kommuner som ikke hadde oppfylt bemanningsnormen. I 2018 var det kun 31 kommuner som ikke oppfylte normen, sier statsråd Jan Tore Sanner (H).

I budsjettforslaget peker regjeringen på at siden driftstilskuddet til private barnehager baserer seg på kostnader to år før tilskuddsåret, vil driftstilskuddet for 2020 bli basert på kommunale regnskapstall fra 2018.

«Økningen i tallet på kommuner som innfrir bemanningsnormen, vil derfor redusere behovet for ekstra kompensasjon for private barnehager i 2020, siden kommunenes bemanning i 2018 vil bli reflektert i det ordinære driftstilskuddet til private barnehager,» heter det.

– Det gjør at det er rom for å trappe noe ned på denne overgangsordningen neste år, sier Sanner.

I forbindelse med at tilskuddet til bemanningsnorm trappes ned, vil regjeringen åpne for at Fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager. Hvorfor foreslår dere en slik ordning?

– Vi mener at det skal være en sikkerhetsventil. Hvis det er slik at bemanningsnormen innebærer at en privat barnehage får økonomiske problemer, så skal kommunen kunne søke om skjønnsmidler. Men det gjelder først og fremst for enkeltstående og ideelle barnehager som ikke er en del av et stort konsern. De store konsernene vet vi har betydelig bedre økonomi, sier Sanner.

– Burde ikke være nødvendig

Martin Henriksen i Arbeiderpartiet er ikke enig i regjeringens regnestykke, og peker på at regjeringen forutsetter i sine beregninger at alle kommuner som oppfylte normen i 2018, gjorde det fra 1. januar.

– Regjeringen sier at bemanningsnormen er oppfylt de fleste steder i 2018, men det er ikke hele sannheten. For private barnehager (som får tilskudd regnet ut fra to år gamle regnskap basert på kommunens utgifter til egne barnehager, journ.anm.), er det totaltallet for 2018 som har noe å si. Mange kommuner kan ha oppfylt normen først fra 1. august 2018, som var den opprinnelige fristen for å innføre normen, og ikke fra 1. januar 2018. Dette kan føre til at mange private barnehager får problemer med å finansiere normen, sier han.

Han mener også at en ordning der Fylkesmannen i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private og ideelle barnehager, ikke burde være nødvendig.

– Hvis regjeringen hadde finansiert bemanningsnormen i utgangspunktet, hadde de ikke trengt å ha egne ordninger med skjønnsmidler, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS