Marita Johansen med to av barna i Bjørkmo barnehage. Sist mandag gikk den foreldreeide barnehagen inn i Hoppensprett.
Marita Johansen med to av barna i Bjørkmo barnehage. Sist mandag gikk den foreldreeide barnehagen inn i Hoppensprett.

Etter nesten 30 år alene gikk de inn i konsern

Lave tilskudd og en stadig kamp for å holde hodet over vannet gjorde valget enkelt da Bjørkmo barnehage ble kontaktet av Hoppensprett AS som ønsket å kjøpe barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

– Det ble et være eller ikke være for oss. Nå har vi berget fire arbeidsplasser og 18 barnehageplasser, sier styrer Marita Johansen til barnehage.no.

Mandag denne uka overtok Hoppensprett AS den tidligere foreldreeide barnehagen på Sortland i Vesterålen.

Etablert i 1988

Barnehagetilbudet vil bestå som før. Styreren fortsetter. De ansatte fortsetter.

– Noe av det jeg falt for med Hoppensprett er deres motto om at ingen skal behandles likt. Alle barnehagene som går inn i Hoppensprett får beholde sin egen unike egenart. Så vi skal fortsatt være Bjørkmo, sier Marita Johansen.

Barnehagen ble etablert så tidlig som i 1988. Johansen ble ansatt som styrer i 2011, samme året som finansieringen av private barnehager ble endret fra øremerking fra staten til å bli prisgitt pengebruken i den enkelte kommune.

– Jeg hadde aldri før jobbet som styrer, så jeg var ganske grønn på dette med økonomi. Men jeg så raskt at vi slet økonomisk, sier Johansen.

Ingen buffer

De første årene etter 2011 var verst, da tilskudd til  private barnehager først ble utbetalt basert på budsjettene til kommunale barnehager, for så å bli justert når faktisk forbruk i kommunale barnehager var klart.

Siden 2015 har riktignok tilskuddene blitt noe mer forutsigbare ettersom de baserer seg på to år gamle kommunale regnskap. Men fortsatt kan de variere fra det ene året til det andre. Og fortsatt opplever barnehageeiere mange steder at kommunene prøver å knipe inn der de kan.

– For vår del ser vi at Sortland kommune kutter i budsjettene til egne barnehager slik at også tilskuddene til de private går ned. Og nå i starten av oktober aner jeg ikke hva vi har av ressurser til neste år. Når vi da er så små som vi har vært, har vi ingen mulighet til å skaffe oss den nødvendige bufferen til å klare oss dersom det blir ytterligere kutt for en periode, sier Marita Johansen.

Blant landets laveste tilskudd

Hun er åpen på at Bjørkmo barnehage har vært i dialog med kommunen om hva som kunne gjøres dersom barnehagen måtte gi opp.

– Vi ble ikke akkurat møtt med åpne armer og forslag til å bedre vilkårene våre. De strakk seg så langt som å gi oss et signal om at kommunen ville kunne overta ansvaret for barna i en overgangsperiode dersom vi skulle måtte legge ned, sier hun.

Sortland kommune ligger på 225. plass på PBLs oversikt over 238 kommuner som betaler tilskudd til private barnehager. Tilskuddet for et barn under 3 år er 177.946 kroner. Det er cirka 15.000 kroner lavere enn et veid snitt for norske kommuner.

Likte pedagogikken deres

Hoppensprett har en god stund vist interesse for å etablere barnehage på Sortland. Konsernet har ifølge Bladet Vesterålen jobbet med å etablere en barnehage og en idrettshall ved Blåbyhallen.  I den forbindelse fikk prosjektansvarlig og eier Paal-Mogens Furuseth høre om Bjørkmo barnehage. Han tok kontakt for å fortelle om Hoppensprett og hva de står for.

– Jeg kjente litt til dem fra før og hadde lest om dem. Og jeg likte den pedagogiske tankegangen som ligger til grunn for arbeidet deres, sier Marita Johansen.

På generalforsamlingen i april fikk styret enstemmig tilslutning til å gå inn i forhandlinger med Hoppensprett. Og for å gjøre en lang historie kort, var overtakelsen et faktum 2. oktober.

Flere årsaker

– Var de lave tilskuddene fra kommunen en vesentlig årsak til at barnehagen ble solgt?

– Ja, det var det. Men det var ikke den eneste årsaken. I tillegg til at Hoppensprett tilbyr oss sikkerhet om at vi får fortsette å drive barnehagen, har de også en administrasjon med en HR-avdeling som kan hjelpe med ting som jeg før satt helt alene med. Å sitte i bitteliten barnehage er også ofte ensomt. Det er godt å ha noen å spille ball med, og nå har vi innledet et samarbeid med én Hoppensprett-barnehage på Stokmarknes og en på Melbu, sier Johansen.

Allerede i august deltok Bjørkmo barnehage på et kickoff sammen med de andre Hoppensprett-barnehagene i Nord-Norge. Den nye rammeplanen var tema.

–  Jeg tenker at det er veldig bra å få være en del av slike samarbeid. Vi kommer alle inn og er forskjellige, men da kan vi også bidra med forskjellige ting til fellesskapet, sier styreren.

– Finansieringen går ut over barna

I valgkampen i sommer ga flere partier uttrykk for bekymring for at mangfoldet i barnehagene kan forsvinne dersom konsernene overtar en større andel av sektoren.

Marita Johansen tror at enkeltstående barnehager ville hatt bedre rammebetingelser dersom finansieringen ble flyttet fra kommunene og til staten.

– Det er grusomt urettferdig at det skal være så store forskjeller på å drive barnehage i de forskjellige kommunene i Norge. Vi ser at kommunene sparer i sine egne barnehager for å kunne gi mindre tilskudd til de private. Ser de ikke at det går ut over barna når de skjærer til beinet og reduserer det pedagogiske tilbudet i barnehagene? Spør Marita Johansen.

Hun legger til:

– Nå har vi prøvd i seks år kommunalt styrte tilskudd. Man kan bare lure på hvor mange små barnehager som er blitt borte i løpet av de seks årene.

  • Det har ikke lykkes barnehage.no å finne noe tall på hvor mange enkeltstående private barnehager som er blitt borte de siste årene. Men ifølge statistikkene til PBL (Private barnehagers landsforbund) var 83 prosent av medlemsbarnehagene enkeltstående i 2008. I 2016 var andelen 64 prosent.

Ordfører: Ingen har kontaktet meg

– Jeg har ikke opplevd noe påtrykk fra noen av de private barnehagene i kommunen om at nivået på tilskuddene utgjør et stort problem. Det er mulig at de har snakket med administrasjonen, men det er ingen som har kontaktet meg om det, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune.

Ordføreren sier til barnehage.no at barnehagesatsene ikke har vært oppe til politisk debatt i denne perioden.

Hun kjenner ikke til tabellen som viser at Sortland er blant kommunene i Norge som bruker minst penger per barn i barnehage.

– Det jeg vet er at det er andre private barnehager som går godt. Så det kan være flere årsaker hvis det er sånn at Bjørkmo barnehage har slitt, sier Tove Mette Bjørkmo.

– Det er mange som politisk ytrer bekymring for at enkeltstående og ideelle barnehager i større grad skal bli overtatt av konsernene. Hva tenker du om at en foreldreeid barnehage i Sortland? blir kjøpt av et landsdekkende konsern?

– Jeg er for offentlige barnehager, og jeg er for ideelle barnehager. Jeg er ikke for at store konsern skal drive barnehage og ta ut store utbytter. Det er mot mitt politiske ståsted, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

  • For ordens skyld: Eierne av Hoppensprett AS har aldri tatt utbytte eller konsernbidrag av barnehagedriften.
Powered by Labrador CMS