Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem mandag formiddag.

Ap og KrF ikke fornøyd med regjeringens satsing

Regjeringen vil bruke snaut 103 millioner på bemanningsnormen neste år. Det er altfor lite, mener Ap og KrF.

Publisert

– Jeg synes nærmest det er en skandale at regjeringen nekter å finansiere bemanningsnormen når Stortinget har vært så tydelig på at regjeringen skulle komme med en plan for finansiering av normen.

Det sa Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, etter at finansminister Siv Jensen hadde lagt frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

102,8 millioner til overgangsordning

1. august neste år må alle barnehager i landet oppfylle bemanningsnormen som innebærer at det skal være minimum én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år i barnehagene.

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 fikk Kristelig Folkeparti (KrF) gjennomslag for å bruke 100 millioner kroner ekstra på en overgangsfinansiering for bemanningsnormen denne høsten.

I et intervju med barnehage.no i slutten av mai sa KrFs utdanningspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, at partiet så for seg en firedobling av disse midlene i 2019.

For hele 2019 foreslår regjeringen imidlertid å bruke 102,8 millioner kroner til overgangsordningen.

Det overrasker Aps Martin Henriksen.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke finansierer bemanningsnormen, de viderefører bare midlene som kom i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen bryter Stortinget sitt vedtak om at de skal komme med en plan for finansiering av bemanningsnormen, og dette er jo milevis unna det KrF sa i vår om at de forventet en firedobling i 2019-budsjettet, sier Henriksen.

  1. mai vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlig og private barnehageeiere som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen."

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen.

Forslaget ble fremmet av KrF, og både Ap, SV og Senterpartiet stemte for vedtaket.

– Må vente lenger

– Konsekvensen av at regjeringen ikke legger friske midler på bordet og en strammere kommuneøkonomi, er at mange barn må vente mye lenger på å få flere voksne i barnehagen, sier Henriksen.

KrFs finanspolitiker, Kjell Ingolf Ropstad.

– Hvor mye mener dere er nok for å finansiere normen?

– Vi må nå gå inn i tallene og se på dette. Men vi foreslo en dobling av midlene bare for høsten 2018, så vi kommer til å foreslå mer midler for å få en reell bemanningsnorm i barnehagen, sier Ap-politikeren.

KrF: Behov for mer

Heller ikke KrFs finanspolitiker, Kjell Ingolf Ropstad, mener regjeringen har lagt nok penger på bordet til bemanningsnormen.

– Hva tenker du om at det er satt av omtrent samme sum for hele 2019 som det var for høsten 2018?

– Jeg er glad for at de viderefører overgangsmidlene, men vi har tidligere pekt på at det vil være behov for enda mer midler. KrF er opptatt av en trygg og god familiepolitikk. Det handler om valgfrihet for familiene, og da er trygge og gode barnehager ekstremt viktig, spesielt for de yngste barna, sir han til barnehage.no.

Han sier dette er en sak de vil ta med seg inn i eventuelle budsjettforhandlinger med regjeringspartiene.

– Jeg tør ikke komme med noe tall nå, men vi viste gjennom revidert nasjonalbudsjett at vi tettet gapet på 100 millioner som KS sa var det som manglet for 2018. Videre vil vi se på hvor dette gapet ligger nå, og så må vi også jobbe internt for å se hvilke prioriteringer vi kan gjøre for å løfte barnehagene, sier Ropstad.

Powered by Labrador CMS