Anmeldt for overgrep: Barnehagen fikk ikke beskjed

Barnehagen måtte selv ta kontakt med politiet.

Publisert

For flere år siden skal mannen i 60-årene ha begått gjentatte overgrep mot en ung tenåringsjente. Overgrepene ble anmeldt i 2020, men barnehagen han jobbet i ble ikke gjort kjent med saken.

Nå varsler politiet endringer i sine rutiner, skriver Romerikes Blad (krever innlogging).

De seksuelle overgrepene mot jenta i tenårene skal ifølge tiltalen ha skjedd fra 2010 til 2012, i en periode hvor mannen jobbet som ansatt i en barnehage på Romerike. Minst et av overgrepene skal ha skjedd i barnehagens lokaler.

Den nå voksne kvinnen gikk til anmeldelse av mannen i 2020. Ifølge Romerikes Blad ble barnehagen mannen jobbet i aldri informert om anmeldelsen.

Våren 2021 ble det levert inn nok en anmeldelse til politiet mot mannen. Denne gangen var det foreldrene til et barn i den aktuelle barnehagen som slo alarm i frykt for at noe hadde skjedd mot deres barn. Anmeldelsen ble gjort kjent for arbeidsgiveren, og ifølge RBs opplysninger ble arbeidsforholdet avsluttet i denne perioden.

Da politiet aksjonerte mot mannens bolig 18. mai i fjor, fant de 827 overgrepsbilder og 15 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Flere av bildene var av den fornærmede kvinnen som hadde anmeldt mannen i 2020.

Etterforskningen fra 2021 førte ikke fram, og ble nylig henlagt av politiet etter bevisets stilling. Kort tid senere tok imidlertid påtalemyndigheten ut tiltale for overgrepene mot tenåringen som skal ha skjedd i perioden 2010 og 2012, samt besittelse av overgrepsmaterialet.

På spørsmål om hvorfor barnehagen ikke ble varslet på et tidligere tidspunkt, svarer politiadvokat i Øst politidistrikt, Edith Ek Sørensen, dette til RB:

– På generelt grunnlag kan politiet si at det klare utgangspunktet er at politiet er pålagt å bevare taushet om innkomne anmeldelser. Når vi mottar anmeldelser som dreier seg om seksuallovbrudd, har vi anledning til å varsle arbeidsgiver dersom vi vurderer slikt varsel som nødvendig for å forebygge og eller avverge lovbrudd. Det skal tas en konkret vurdering.

En rekke hensyn tas inn i vurderingen, som for eksempel hensyn til anmeldte selv, fornærmede, pårørende, nærhet i tid og lokale hensyn.

– Det er videre krav om at varsel må være forholdsmessig. Utfallet av vurderingen vil i det alt vesentligste bero på hvordan man vurderer risikoen for de barna som vedkommende har kontakt med og eller ansvar for i kraft av sin stilling, sier Ek Sørensen.

Fungerende avsnittsleder i Øst politidistrikt, Kristine Kiær, innrømmer overfor Romerikes Blad at politiet i dag ville håndtert saken annerledes.

Lederen for barnehagen opplyser at de først nylig ble gjort kjent med at mannen er tiltalt i en alvorlig sedelighetssak, og at de selv tok kontakt med politiet for å få dette bekreftet. Den tiltalte mannen leverte politiattest ved ansettelsen.

Foreldrene i barnehagen fikk vite om saken under et informasjonsmøte denne uka, og flere har reagert på at de ikke ble informert på et tidligere tidspunkt.

Powered by Labrador CMS