Skogbygda barnehage i Nes i Akershus.
Skogbygda barnehage i Nes i Akershus.

Her har barna hatt 59 vikarer på ti måneder

– Å fy flate, det var høye tall! Det sier professor i pedagogikk, Thomas Nordahl til avisa Raumnes, som i en serie artikler har omtalt vikarbruken i Skogbygda barnehage i Nes.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagen med 38 plasser og 10 fast ansatte har i årets tre første kvartal gjennomsnittlig hatt et sykefravær på 19 prosent.

Totalt har 59 vikarer vært innom barnehagen de i løpet av årets første ti måneder. Bare 14 av dem har jobbet mer enn to dager i Skogbygda barnehage, skriver Raumnes (krever innlogging).

– Vil hemme utviklingen

– Det er ikke gjort forskning på dette, men vi vet at små barn har behov for stabile voksenpersoner som de kjenner godt og har tillit til. Å måtte forholde seg til så mange ukjente voksne mennesker over tid er jeg redd vil hemme utviklingen til barna, sier professor i pedagogikk Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet til avisa.

I perioder har det vært flere vikarer enn fast ansatte på jobb.

Nordahl peker på at det er vanskelig å unngå at en slik situasjon går ut over barna i barnehagen.

– Tallene du viser til er veldig høye, og jeg synes dette er et uttrykk for at vi ikke tar små barn alvorlig. Jo mindre de er, jo mer sårbare er de, sier Nordahl til Raumnes.

Foreldre som avisa har snakket med, gir imidlertid uttrykk for at de er veldig godt fornøyde med barnehagen.

– Vi får ikke fullrost barnehagen og de ansatte. Vi er helt trygge på at våre barn blir godt ivaretatt, sier leder av FAU og SU i Skogbygda barnehage, Tone-Lise Teilmann.

– Ser helt klart utfordringer

Nes kommune har satt inn ressurser for å få ned sykefraværet i Skogbygda barnehage.

– Vi ser helt klart utfordringer med at det er så høyt bruk av vikarer. Barnehagen har hatt flere langtidssykemeldte, og det er høyt korttidsfravær, og dette arbeider vi for å få redusert, sier personalsjef i Nes kommune, Martin Carlson Oterholt, til Raumnes.

Innkjøpsavtale

Barnehagen har benyttet seg av fem egne vikarer, men de øvrige 54 har de måttet hente fra vikarbyråene som Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid har kontrakt med. Dette er vikarer som kommer fra store deler av Romerike.

– Vi skulle gjerne hatt flere egne vikarer å sette inn, men når vi ikke har det, må vi forholde oss til innkjøpsavtalen, sier styrer i Skogbygda barnehage, Tone Svendsen Arnesen, til Raumnes.

  • Barnehagesektoren har tradisjonelt høyt sykefravær. De to første kvartalene i år var det ifølge SSB-tall 9,5 prosent legemeldt sykefravær i offentlige barnehager og 8,3 prosent i private barnehager.
  • Skogbygda barnehage har ifølge barnehagefakta.no sju barn per voksen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS