Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) (til venstre) og styreleder i Akasia, Tor André Ljosland, skal i forhandlinger om kommunalt kjøp av Akasias barnehager i Bergen.
Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) (til venstre) og styreleder i Akasia, Tor André Ljosland, skal i forhandlinger om kommunalt kjøp av Akasias barnehager i Bergen.

Bergen kommune vil kjøpe 18 Akasia-barnehager

– Vi har høy gjeld, og usikre rammebetingelser har gjort det krevende for oss å oppnå gode økonomiske resultater, sier styreleder Tor André Ljosland i Akasia.

Publisert Sist oppdatert

Bergen kommune og Akasia er nå enige om å inngå formelle forhandlinger om kjøp av Akasias barnehager i Bergen. Det kommer fram i en pressemelding fra Bergen kommune. Der tas det forbehold fra begge sider om at sluttresultatet må godkjennes av henholdsvis bystyret i Bergen og Akasias generalforsamling.

– Byrådet ser frem til konstruktive forhandlinger med Akasia med mål om å bli enige om en ryddig og god avtale for begge parter. I byrådets plattform er det en målsetning om å øke den kommunale andelen av barnehager, og et eventuelt kjøp av disse barnehagene vil bidra til dette målet, sier byrådsleder Roger Valhammer i pressemeldingen.

Akasia Barnehage eier og driver 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. 18 av dem ligger i Bergen kommune, og det er disse barnehagene som nå kan bli kommunale.

– Vi går inn i denne dialogen med kommunen med tanke på å finne en god løsning for barna, foreldrene og de ansatte i Akasia barnehagene. Vi har gode barnehager med høy kvalitet og flinke ansatte. Akasia har aldri betalt utbytte til sine eiere. Likevel har høy gjeldsgrad og usikre rammebetingelser gjort det krevende for oss å oppnå gode økonomiske resultater. Dette er årsaken til at vi nå har gått i dialog med kommunen om et mulig salg, sier styreleder i Akasia, Tor André Ljosland, i pressemeldingen.

Vanskelig økonomi

Han utdyper til barnehage.no:

– Vi har jo jobbet med det vi opplever som vanskelig økonomi over lengre tid. Den høye gjeldsgraden gjør at vi er sårbare for endringer i rammebetingelsene. Vi har vurdert ulike måter å endre driften på, for eksempel å få skutt inn kapital. Men det er ikke så lett når man er eid av et fellesråd. Det er bakgrunnen for at vi har gått til det skrittet at vi har tatt kontakt med kommunen.

Akasia barnehage AS er et av flere selskap i Akasia AS, som ble opprettet i 2013. Konsernet er heleid av de 25 kirkesoknene i Bergen kommune, og har rundt 550 ansatte.

– Barnehagedrift er en stor og viktig del av virksomheten vår, men vi bygger også kirker, og drifter gravplasser og krematorier, blant annet. Så vi er et stort konsern. Men det er barnehagedriften som har den store gjelden og som ikke går rundt, sier styrelederen.

Konsernet hadde i 2019 en omsetning på nær 424 millioner kroner. Resultatet før skatt endte på minus 23 millioner kroner. Akasia barnehage AS hadde en omsetning på nær 283 millioner kroner samme år, og et resultat før skatt på drøyt sju millioner kroner i minus.

Ser på ulike alternativer

Til Bergens Tidende, som skriver om saken i dag, sier Ljosland at de informerte kommunen på høsten 2019 om den anstrengte økonomiske situasjonen.

– Så ble vi enige om å holde dialogen. Vi har jobbet med ulike alternativer på vår side. Vi har redusert kostnader og sett på muligheten for å drive dette i vår regi. Så plukket vi opp igjen tråden med kommunen.

– Hvilke reaksjoner har dere fått fra de ansatte etter at nyheten ble kjent?

– Det har vært blandet. Vi har tillitsvalgte i styret, og har hatt en dialog underveis. Men vi har fått noen tilbakemeldinger i dag. Noen sier at hvis vi først skal selge, kan kommunen være en grei arbeidsgiver. Andre igjen frykter at de åtte barnehagene vi driver med utvidet formålsparagraf ikke skal få drive videre på den måten. Det er et av temaene vi tar med oss inn i forhandlingene, sier Ljosland til barnehage.no.

Ifølge barnehagefakta.no er det i alt 18 barnehager med utvidet kristen formålsparagraf i Bergen i dag. Blant dem er en Læringsverkstedet-barnehage og en NLM-barnehage, ut over det er de fleste enkeltstående barnehager.

– Det er ingen tvil om at vi utgjør en stor del av mangfoldet, sier styrelederen.

Krav om tilbakebetaling

Samtidig som forhandlingene om kjøp starter opp, ligger de to partene i konflikt om en annen sak:

Etter et omfattende økonomisk tilsyn med barnehagekjeden, mener nemlig kommunen at Akasia har brutt barne­hageloven på flere punkt. I 2019 krevde kommunen å få tilbakebetalt 28 millioner kroner, blant annet fordi de mener Akasia gjennom flere år har hatt lavere bemanning enn hva de har fått utbetalt penger for.

Kravet er tilbakevist av Akasia. Ifølge Ljosland bestrider Akasia flere av punktene i rapporten.

- Men det viktigste er først og fremst å påpeke at barnehagedriften vår går med underskudd. Vi har aldri tatt ut utbytte, sier han.

- Har denne saken vært en del av bakgrunnen for at dere nå går i forhandlinger om et salg?

- Saken ligger hos Statsforvalteren nå, og det kan hende at vi får medhold i en del av punktene vi ikke er enige i. Tilbakebetalingen vil uansett være en engangskostnad, og beslutningen om å vurdere å selge bunner i den økonomiske situasjonen over år - uavhengig av hvordan det går i denne saken.

Blir med over til kommunen

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen har fått spørsmål om hva kommunen tenker om den videre driften av de åtte barnehagene med utvidet formålsparagraf, samt hva som skjer med de ansatte i Akasia-barnehagene.

- Jeg ser fram til å kunne svare på alle spørsmål etter at forhandlingene er ferdig. Men jeg kan bekrefte at dersom vi blir enige om et kjøp vil de ansatte komme over i Bergen kommune, er svaret fra Valhammer.

Powered by Labrador CMS