Kunnskapsminister Henrik Asheim er overrasket over funnene. Det er ikke Arild M. Olsen i PBL.

Norske kommuner dropper tilsyn – synes regelverket er uklart og innviklet

278 kommuner i Norge har private barnehager. Bare 17 av dem har gjennomført tilsyn for å kontrollere at tilskudd og foreldrebetaling blir brukt slik de skal.

Publisert Sist oppdatert

«Det er mye frustrasjon i og med at regelverket er så ullent og det virker som om de private barnehagene ofte får medhold hos Fylkesmannen dersom kommunene gjør avkortninger. Sånn sett er kommunene satt til kontrolloppgaver som nesten er umulig å etterleve.»

Det melder Kristiansand kommune i en rapport som Agenda Kaupang har utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten er en kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Agenda Kaupang har i arbeidet sendt ut en spørreundersøkelse til alle 278 norske kommuner med private barnehager. I tillegg har selskapet intervjuet åtte utvalgte kommuner.

Mye arbeid – liten gevinst

Alle kommunene Agenda Kaupang har intervjuet mener regelverket er uklart og innviklet.

«Flere av kommunene mener at de har brukt mye tid på dette arbeidet og fått lite igjen for innsatsen. Det er rimelig å konkludere med at flere av kommunene har droppet økonomisk tilsyn på grunn av den store risikoen i dette arbeidet,» heter det i rapporten.

Agenda Kaupang anslår at kommunene bare fører økonomisk tilsyn med én av 100 private barnehager.

– Dette er oppsiktsvekkende få, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim til Dagens Næringsliv (krever innlogging).

Oslo krevde to mill – fikk null

Oslo er blant kommunene som har vært mest aktive med økonomiske tilsyn. I fjor høst og vinter ble det gjennomført tilsyn i seks utvalgte barnehager. Kommunen krevde cirka to millioner kroner i tilskudd tilbakebetalt fra fire barnehager.

Etter klager til Fylkesmannen ble to av vedtakene om tilbakebetaling opphevet. Og ettersom også de to andre kravene var basert på samme lovforståelse som Fylkesmannen hadde underkjent, trakk kommunen senere tilbake også de andre kravene.

– Oslo kommune har etter mitt syn tilstrekkelig kompetanse til å føre et effektivt tilsyn med de private barnehagene. Utfallet av disse tilsynssakene endrer ikke det. Når også Fylkesmannen i Oslo og Akershus må be om bistand fra Utdanningsdirektoratet til å tolke barnehageloven § 14a første ledd bokstav a, er det en klar indikasjon på at det er regelverket som er uklart. Derfor oppfordrer jeg enda en gang kunnskapsministeren til å se på regelverket på nytt, sa byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til barnehage.no i oktober.

Les også: Gjorde fire vedtak om tilbakebetaling - alle fire er opphevet

Asheim: – Absolutt ikke godt nok

I oktober varslet konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) en grundig gjennomgåelse av tilsynet med private barnehager. En av årsakene var at barnehageeiere de siste årene har hatt betydelige gevinster knyttet til salg av barnehager.

Asheim er ikke fornøyd med funnene i rapporten.

– Dette er absolutt ikke godt nok. Skal sektoren ha legitimitet fremover, og skal vi sørge for at pengene kommer barna til gode, må vi få på plass et langt bedre tilsyn, sier statsråden til Dagens Næringsliv.

PBL: Ikke overrasket

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) er ikke overrasket over funnene.

–Dette er bare enda en rapport som viser at tilsynet ikke fungerer, sier han.

Han sier at PBL over lang tid har bedt om at det økonomiske tilsynet flyttes ut av kommunene og over til en uavhengig instans med høy kompetanse.

– Mangelen på kontroll fra kommunenes side kan bidra til å skape et bilde av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke går til barnas beste. For å skape tillit til systemet, ber vi om at staten rydder opp og tar tilbake tilsynet, sier Arild M. Olsen.

Enkelttilfeller

Han peker på at barnehagenes revisorer skal forsikre seg om at barnehagene følger de økonomiske bestemmelsene i barnehageloven. Han mener barnehagesektoren er den mest gjennomregulerte sektoren vi har i landet.

Likevel innrømmer han at det finnes noen ganske få enkelttilfeller der private barnehager ikke har brukt alle pengene slik de skal.

– Disse enkelttilfellene er det viktig, ikke minst for private barnehager, at blir avdekket, sier Olsen.

Til barnas beste?

PBL-direktøren sier at kommunene i mange tilfeller ikke har kontroll på sin egen økonomi. Når da kommunene skal måle kostnadene i private barnehager opp mot sine egne kostnader, blir dette en håpløs øvelse.

– Det store spørsmålet er om det som skjer i den enkelte barnehage hver dag, er til barnas beste. Dette skal være hovedintensjonen med tilsyn, men det er det veldig lite fokus på, sier Arild M. Olsen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS