Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.
Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.

Fylkespolitikerne i Vest-Agder sa ja til omstridt barnehageforskning

Fylkespolitikerne i Vest-Agder sier likevel ja til det omstridte Agderprosjektet, der femåringer skal lære mer i barnehagen, for å bedre levekårene.

Publisert Sist oppdatert

Det så imidlertid en kort stund ut til å spøke for hele prosjektet da saken var til behandling i hovedutvalget for kultur og utdanning nylig og flertallet stemte nei til å støtte prosjektet etter et felles forslag fra KrF og Frp, fremmet av utvalgsleder Olav Haavorstad (KrF).

Ettersom flere av de andre aktørene som er med på å støtte Agderprosjektet forutsatte at også fylkeskommunen i Vest-Agder ble med, kunne et nei bety at hele prosjektet stoppet opp.

Da saken var oppe i dag i Fylkesutvalget fikk prosjektet støtte fra flertallet. Dermed er forskningsprosjektet «En god start for alle» med en kostnadsramme på 42 millioner kroner sikret videre drift, skriver Avisen Agder.

Det er søkt om økonomisk støtte på ni millioner kroner. Fylkesutvalget vedtok å delta aktivt inn i prosjektet, i tillegg til å bidra med et økonomisk tilskudd, men dette skal ifølge avisen Agder fastsettes nærmere under behandlingen av årsbudsjettet 2015. I vedtaket står det videre at "Agderprosjektet må ha god forankring i de kommunene som deltar. Dette innbefatter at kommuner og barnehageeier må bidra finansielt".

 «En god start for alle» har vært sett på som omstridt i enkelte fagmiljøer ettersom man i studiet skal tilby femåringer i barnehage et betydelig større fokus på læring enn det som er vanlig i norske barnehager i dag. Det legges opp til at man fire dager i uken skal gi femåringer et to timers læringsopplegg ledet av en barnehagelærer.

Målet med prosjektet er å sikre likt læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Prosjektet startet opp 1. august i år og skal pågå fram til 2019 og ledes av professorene Ingunn Størksen og Mari Rege fra Universitetet i Stavanger.

Agderprosjektet har en kostnadsramme på 42 millioner kroner som er tiltenkt fordelt slik:

* Aust-Agder utviklings og kompetansefond 6,8 mill.
* Sørlandet kompetansefond 10,2 millioner
* Aust-Agder fylkeskommune 6 millioner
* Vest-Agder fylkeskommune 9 millioner
* Norges Forskningsråd 10 millioner 

Powered by Labrador CMS