Roy Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen, og en av arkitektene bak forslaget som nå blir vedtatt i Stortinget.
Roy Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen, og en av arkitektene bak forslaget som nå blir vedtatt i Stortinget.

Vil tette hull i regelverket om politiattester: – Marsjordre til regjeringen

En enstemmig Utdannings- og forskningskomite på Stortinget har gått inn for å be regjeringen komme med forslag om regelendringer som sørger for at politiattesten gir et fullstendig bilde. I dag er det ikke alle relevante straffbare forhold som kommer fram på attesten.

Publisert Sist oppdatert

Alle som skal jobbe med barn må legge fram en såkalt barneomsorgsattest. Men en slik attest gir ikke et fullstendig bilde av om personen er skikket til å arbeide med barn.

Som barnehage.no tidligere har skrevet, er det slik at en del lovbrudd ikke vil fremkomme på attesten. For eksempel vil en slik attest ikke inneholde informasjon om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov». Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på barneomsorgsattesten, som det vil være interessant for arbeidsgiveren å kjenne til.

Fremskrittspartipolitikerne Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen fremmet før sommeren et representantforslag om at Stortinget skulle be regjeringen om å gjøre nødvendige regelendringer. Nå har en enstemmig utdannings- og forskningskomité på Stortinget gått inn for nettopp dette.

- Dette er en klokkeklar marsjordre til regjeringen om at regelverket skal strammes inn. Det sier Roy Steffensen (Frp) til barnehage.no. Han er også leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Vedtak

Komiteen ber nå Stortinget vedta følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.»

Det er ventet at Stortinget vil vedta saken i neste uke.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi får flertall for dette. Jeg ble overrasket da det ble klart at det var et hull i lovverket, selv etter innstrammingen i 2015. Men nå får vi ryddet opp i det, sier Steffensen.

LES OGSÅ: Politiattest: Vil sikre at voldsdømte ikke kan jobbe i barnehage

LES OGSÅ: Politiattest: Kan bli aktuelt med endringer i loven

Trygg hverdag

– Komiteen ønsker å understreke viktigheten av at alle barn i Norge skal ha en trygg og god hverdag i sine barnehager og skoler, og at foreldrene skal være trygge på at barna tas hånd om av ansatte som er egnet til jobben, skriver komiteen i sin innstilling.

Videre skriver komiteen at barn i barnehage, grunnskole og videregående skole har behov for og krav på beskyttelse.

– Imidlertid har komiteen merket seg at en barneomsorgsattest ikke er en garanti for at en person ikke har begått straffbare handlinger. Den politiattesten ansatte i skole og barnehage legger frem, gir ikke tilstrekkelig med opplysninger slik det er i dag.

Forventer at forslag sendes på høring til våren

Kunnskapsministeren har i et brev uttalt til komiteen at Kunnskapsdepartementet vil sende et forslag til ny opplæringslov på høring våren 2021.

Til det skriver komiteen i sin innstilling at de forventer at endringer i lovverket som må på plass for å utvide innholdet i en politiattest blir en del av høringsnotatet i forbindelse med forslaget til ny opplæringslov.

Hvis dette fører til endringer i opplæringsloven, vil det i utgangspunktet føre til at det kan bli vanskeligere å få jobb i ­skolen. Skal utvidelsen av synlige lovbrudd gjelde likt i barne­hagen som i skolen, må det også gjøres endringer i barnehageloven. Et annet alternativ er å gjøre endringer i politiregisterloven som gjelder både barnehage og skole.

– Vi forventer at regjeringen også legger fram forslag til endring i nødvendig lovverk slik at det også gjelder barnehage, sier Steffensen.

Powered by Labrador CMS